Search for Names
Last Name:
First Name:
   
Krystad Family Genealogy Pages

 Notes


HomeHome    SearchSearch    PrintPrint    Login - User: anonymousLogin    Add BookmarkAdd Bookmark

Matches 151 to 200 of 245

      «Prev 1 2 3 [4] 5 Next»

   Notes   Linked to 
151 At Confirmation his name was written as Jens Fredrik Krystad Jens Karolius Krystad
 
152 At least one living individual is linked to this note - Details withheld. Kirsten Regine Ingeborg Krystad
 
153 Moved to Svolvær with his family before 1897.
In 1900 shown living on Lilleøen, in Svolvær.
Notes : Et skrædderverksted.
Occupation : Hotelvert, Cafevert, Restauratør.
 
Nils Anton Nilsen Krystad
 
154 Spent the time from March 1941 until May 1945 in German Concentration Camps.

Hovedsaklig fra "Norsk Fangeleksikon, Grinifangene" :

Norman Krystad, født 9 Februar 1891, ble arrestert i Svolvær av tysk SS tropper 8 Mars 1941. Dette var 4 dager etter det såkalte "Lofotraidet", 4 Mars 1941. Nesten 100 andre fra Svolvær, blant andre Haakon Kyllingmark og Hans Johan Bjørnstad, ble også arrestert. Dette ble kalt "Svolvær-gisselet". Dette var delvis represalier fra tysk side, mens noen ble beskyldt for å ha hjulpet de alliert styrkene.

Norman ble så sendt til Oslo hvor han først tilbrakte en uke på fengselet i Møllergata 19, Oslo. Fra 15 Mars, 1941 til 22 Mars, 1941 satt han i arrest på Akershus Festning. Deretter ble han overført til Aaneby Fangeleir frem til han ble overført til Grini Fangeleir da den åpnet 18 Juni 1941. Han var da fange nummer 62, og var derfor blant de første fangene som ble internert på Grini. De 64 første fangene på Grini var alle del av "Svolvær-gisselet".

Han var da dømt til 5 års tukthus for å ha hjulpet Tysklands fiender, som det het. Han var en av de få fra Svolvær som faktisk ble dømt til straff av tyske myndigheter. Han ble derfor nokså umiddelbart sendt fra Grini til Tyskland, hvor han overlevde resten av krigen i tyske konsentrasjonsleire. Kun Norman Krystad og Reidar J. Lie fra "Svolvær-gisselet" ble dømt og sendt til Tyskland. Mange av de andre "Svolvær-gisselene" ble løslatt fra Grini etter kort tid, skjønt noen av dem ble arrestert igjen senere under krigen.

Da han kom hjem i 1945, veide han bare 46 kg. Han vendte da først tilbake til Svolvær, men flyttet allerede i 1946 til Oslo for å bo i nærheten av adoptivsønnen Thorleif Krystad. Det foreløpig ukjent hvilke leire i Tykland han satt i, men mange nordmenn endte krigen i Sachsenhausen, etter å ha vært innom andre leire som Dachau og Bergen-Belsen og Buchenwald. 
Norman Krystad
 
155 Marriage 04 January 1947 ? Olaug Krystad
 
156 At Confirmation, her birth date is given as 4 December 1917, and baptism on 01 March 1927. The Flakstad Church book gives her birthdate as 6 December 1917, and baptism on 20 May 1918
Another possible birthdate is 06 January 1917. 
Petra Olivie Eng Krystad
 
157 Lagde to stoler for bruk i Flakstad kirke.
Had a store in Skrova. Made leather and wood furniture.
Two of her decorative chairs are in Flakstad Kirke, and two in Svolvaer Kirke.
When she died everything in her store was auctioned off over a period of several days. 
Signe Antonie Krystad
 
158 Åsta Gudbrandsdatter (d. omkr. 1020/1030) var mor til Olav den hellige i sitt første ekteskap (med Harald Grenske), og mor til Harald Hardråde i sitt annet ekteskap (med Sigurd Syr). Far hennes var i følge sagaen Gudbrand Kula på Opplandene. Åsta skal ha blitt døpt på Ringerike av Olav Trygvasson i ca. 998.

Åsta og Sigurd Syr hadde i følge sagaen disse barna sammen:

Guttorm, som var eldst
Gunnhild
Halvdan
Ingerid
Harald, som siden ble konge over Norge  
Åsta Gulbrandsdatter Kula
 
159 Also mentioned as Josefine Ermsjo-Hansen Josefine Larsen
 
160 Father Peder Georg Larsen (Fisherman), born 1897, Buksnes,
Mother Anna Kristine Kristensen, born 1896.
Hans and Emilie Kristiansen shown as godparents. 
Mary Liv Didrikke Larsen
 
161 1790 Christopher Olufsen Laup. Prest på Stod. Døde i Stod, Norge.
giftet seg med:
1791 Magdalena Samuelsdatter Arctander. Født ca 1595 i Stjørdal, Norge.


 
Christopher Olufsen Laup
 
162 MICHAEL LAURITSEN,
f 1581 i Danmark, d 1666 i Buksnes sogn. Bosatt i Offersøy, Buksnes sogn.

FÖD. 1581 (84 år enl mt.1665)

Är nämnd i manntallet för april 1665.
Bor på gården Offersöe, Búgsnes sogen.
Opsidere Michel Laúridtzen 84 Aahr brúger 4 pd.
Sönner Jens Hansen 13 Aahr
Drenger Niels Hans 18 Aahr
Húsmend Olle Knúdsen 24 AahrManntall 1665 HF186 Bind 20 p.184
Är nämnd i boken Buksnes II s.299


G m
N. N., d 1665 i Buksnes sogn. Bosatt i Offersøy, Buksnes sogn.


Barn:
Bjørn Michaelsen, f 1617, d 1680
Gregers Michaelsen, f 1622, d 1680
Gulle Michaelsdatter, f 1625
Peder Michaelsen, f 1635

 
Michael Lauritsen
 
163 Niels kom i tjeneste hos erkebiskop Oluf Engelbrechtson i Trondheim. Da biskopen døde (eller flyktet?) i 1537, ble han av Kong Christian III ansatt som Trondheims aller første borgermester.
 
Niels Lauritsen
 
164 52 Børge Jacob Nilsen Lossius. Født 1752 på Veøy, Norge. Døpt i Molde, Norge. Konfirmert 1768 i Hemne, Norge. Løytnant Børge Lossius lot i 1796 tinglyse odelsretten på Glærem til eldste sønnen sin, "slig at Sjur Andersen førend sønnen kan indløse gaarden igen kan forhindres i at gjøre skade på skogen." Noen slik innløsning kom aldri på tale. Børge Lossius tok opphold på Øvre Berset, Sjur ble senere verge og formynder for barna hans, og forholdet mellom de to huslydene var av de aller beste.
Løytnant Børge, som hadde blitt kirkeeier etter stefaren ved skjøte av 31. okt. 1788, tok sjøl over garden og står nemt som gårdbruker og pensjonist på Øvre Berset i 1801, med "raadskarl" Ole Mikkelsen som dreng og drivar. Døde 28 juni 1806 i Surendalen, Norge.
giftet seg 1789 med:
53 Anna Cathrine Meyer Bæver. Født 1771 på Oppigard, Glærem, Surnadal, Norge. Hun bodde i 1801 på Berset Øvre, Øye, Surendal, Norge. Hun var en meget rik dame; alene eide hun jordgods og 4 kirker i Surendalen. Døde 1805/1809. 
Børge Jacob Nilsen Lossius
 
165 Christephurus Lossius. Født 1561. Han ble pastor i Stollberg ved Zwickau i 1589. I 1593 ble Herr Christoffer landsforvist for utruskap mot kona. Trolig flykta han til Lausitz, øst for Sachsen. I 1597 ble han tatt til nåde; ikke av kongen, men av kirka. Han ble ansatt ved St. Marenkirche (1597-1610) og deretter ved St. Jacob kirke i Göttingen i Braunschweig (1610-1626). Christoffer døde 9 juli 1626 i Göttingen, Braunschweig, Tyskland. Flere barn ble døpt i St. Jacob. Pastoren var trolig gift to ganger. Christephurus Lossius
 
166 Han var oberstløitnant. Christoffer Christofferson Lossius
 
167 Han var sogneprest på Tynset. Christoffer Lorentzen Lossius
 
168 832 Lorentz Lossius. Født 26 juni 1589 i Lommatzsch, Sachsen, Tyskland. Lorentz studerte tegnekunst og matematikk ved universitetet i Leipzig. Jobbet så ved gruvene i St. Andreasberg i Harz i Thüringen. Senere i Freiberg i Sachsen. Kom til Norge og Kongsberg i 1630. Ble skiktsmester ved koppergruva "Verlornen Sohn" der. 1634 ble han tatt i ed som skiktmester og hytteskriver ved "Østerdahl Werck" på Kvikne.I mars 1643 fikk Lorentz avskjed i nåde. Det var nemelig forsvunnet en del redskaper. De var gått til Rauhåmmåren mellom Os og Ålen. Lorentz var igang før 1640. 28/8 1644 fikk Lossius og bergskriver Mørck løyve på Rauhåmmåren. 1645 ble det offisielt oppdaget malm på Storovda. Lossius fikk konsesjon og startet dermed Røros Koppberverk i1646. Der var han direktør fram til 1651. Han flyttet da hjem til Kirsten og barna på Vollom på Kvikne, hvor han døde 4 november 1654.
giftet seg 1640 med:
833 Kirsten Andersdatter Bruse. Døde 1687. 
Lorentz Andreas Lossius
 
169 Han var major. Nils Christofferson Lossius
 
170 3328 Valentin Lossius. Født 1518 i Anneberg, Erzgebirge, Sachsen, Tyskland. Døde 1588/1589. Han var pastor i Stollberg i over 30 år.
giftet seg 4 september 1547 med:
3329 Dorothea Schreiter. Født ca 1530. 
Valentin Lossius
 
171 ANNA LUCASDATTER,
f 1665 i Værøy sogn, d 1748. Hustru i Sand Ytre, Flakstad sogn.

Ana 823 (9) och Ana 1545 (10)
FÖD. ca 1665 (en gissning)

VIG.
Barn med Johan Ediesen, alla födda i Ytre Sand, Flakstad sogn.
Edies f. 1695, bg. 11/1 1733 Flakstad
Lucas f. 1697
Anne f. ca 1695
Sara f. ca 1700
* Jacob dp. 13/12 1704
* Elisabeth dp. 30/7 1707
* Johan dp. 30/7 1707
* Maren dp. 12/1 1710

Är nämnd som datter "Anne Lúchasdaatter som har til Egte Johannes
Ediesen Ýtersande i Lofogden", vid skifte efter fadern Lúchas
Danielsen, Sórland wdj Weróens fiering, 16/6 1691.
"Anne Lúckasdaatter en Sósterlod 18rd 4o 3s..."
Skifteprotokoll HF1981 1673-94 p.284

Är dopvittne 6/11 1708, till Peder Pedersón og Maren Jacobsdatter
Schøning af Yttersande, barnet Karen. "Anne Lucasd ýttersande".
Buksnes PF451 1704-18 p.-

Även dopvittne septuagesima 1709, 18/3 1713, 23 trin 1714.

Är dopvittne 1 pent. 1717, till Knúd Hanss og Maritte Joensd af
Inderfiorden, barnet Ingeborrig. "Min Sóster Martha Úrsin, Anne
Lúcasd af Yttersande".

Är nämnd som hustru "Anne Lúcasdaatter", vid skifte efter mannen
Johannis Ediesen, Yttre Sand, 9/5 1733.

"1748. Fer: 2 Pentec: Conf: Anna LúcasDatter Enke. Indersand."
(Hon tar nattvarden och 10 personer är antecknade)
"1748. Dom: 20 p Trinit: Conf: Anna LúcasDatter Encke"
Buksnes PF451 1728-48 p.-

DÖD. efter 1748
Finns inte något skifte i Skifteprotokoll HF1982 1730-46.Är nämnd i boken Schøning s.143


G m
JOHAN EDIESEN, f 1661 i Flakstad sogn, d (bg 1733) i Flakstad sogn. Bosatt i Sand Ytre, Flakstad sogn.


Barn:
Anne Johansdatter, f 1695
Edies Johansen, f 1695, d 1733
Lucas Johansen, f 1697
Sara Johansdatter, f 1700, d 1783
Jakob Johansen, dp 1704
Johan Johansen, dp 1707
Elisabeth Johannesdatter, dp 1707
Maren Johansdatter, dp 1710

 
Anna Lucasdatter
 
172 The family lived on the farm Helgeland in Hole, Buskerud, Norway in 1900.
On the farm Daeli in Hole, Buskerud, Norway in 1904. 
Tora Vilhelmine Lundberg
 
173 Called Jette Marie Masdatter in 1865, 1 year old
Later called Gertrude Marie Monsdatter Høidahl, born in 1859 
Jette Marie Madsdatter
 
174 Possible surname is Mortensen Henningea Fredrikke Marie
 
175 Registered as resident in Skjelfjord, Flakstad on 11 August 1839 Kristiana Mathisdatter
 
176 REBECHA MARGRETHE MIBES,
d 1771 i Moskenes sogn. Bosatt i Rostad, Moskenes sogn.

FÖD.

DÖD. före 1771 i Moskenes sogn. (skifte 22/5 1771)
Är nämnd som Johan Peter Graaes børns afdøde moder "Rebecha
Margrethe Nibe, skifte 22 Maü 1771", vid skifte efter Johan Peter
Graae, Bischelvog, Moschenes fierding.
(Skifteprotokoll för 1771 saknas)


G m
JOHAN PEDER GRAAE, f i Moskenes sogn, d 1782 i Moskenes sogn. Bosatt i Rostad, Moskenes sogn.


Barn:
Kristopher Johansen Graae, f 1750
Maren Schelhorn Johansdatter Graae, f 1754
Ide Maria Graae, f 1763

 
Rebecka Margretha Mibes
 
177 About Schanke, Gullag Mogensdatter
AKA Gollaug, Gullov, Gullog. She died from the plague on 7 Dec. 1629. Another source says she died in Rødøy, Nordland, Norway, which is probably the same place at the Swedish location.

FamilySearch™ Ancestral File v4.19 states Gullov was born Abt. 1574 in Faxnelden, Faxnelden, Sweden and died in 1628 at Hov, Hackas, Jemtlands Len, Sweden. Another source says she died in Åkeräng, Sunne, Jämtland, Sweden. Yet another says she was born in 1545.

Gullov is included in Per Nermo`s Genealogy Database at
http://home.online.no/~nermo/

Also located here:
http://home.online.no/~ebernts/g2h/d0008/g0000096.html#I39704

She is also included on this Blix tree:
http://worldconnect.rootsweb.com/cgi-bin/igm.cgi?op=GET&db=trygve&id=I3297

Some of her descendants with Jens Pedersen are listed at:
http://home.online.no/~ebernts/g2h/d0013/g0000041.html#I19959

She isn`t even mentioned at the Blix Tree at:
http://www.nose.dk/Norge/blix2.html

Some charts say Gullog was the mother of all 4 children of Priest Laurits Mogensen Blix - which could not be true if Gullog was married to Jens Pedersen at the same time.

 
Gullog Mogensdatter
 
178 Bellringer Jens Monssen
 
179 INGER MORTENSDATTER,
f 1660, d (bg 1727) i Moskenes sogn. Hustru i Besselvåg, Moskenes sogn.

FÖD. ca 1660 (en gissning)

Är nämnd i Manntall för år 1685. från filmen märkt NR.671.
"Regenskab og forklaring paa Sigt og Sagefald, samt Böxel Offúer
Lofodens fogderie Anno 1685.
Baldtzer Biórenßen Moschenis for tilig sammen leie med sin qúinde
Inger Mortensdsatter - 2 Rdr 1 ort"

DÖD. begr 25/3 1727 i Moskenes sogn. (skifte 29/10 1727)
"1727. Festo Annúnt: paa Moschnæs, graf: Baltzer Biörnsens kone
Inger Mortens Datt:"

I skifte efter Matrone Inger Moortensdatter, Moshenes, nämns
efterlatte mand Baltzer Biórnsón, barnen Biórn Baltzerß og Birrit
Baltzersdatter gift med Christopher Pers Graae.
"En Jegt Et aar gamel.."
Jordegodset
1 Woog údj Nederdahl beboes af Per Mandß og Erik Christopherß 24rd
1 Wog 1 pd údj Bóe údj Borge fierg beboes af Per Olß og Christoph.
32 rd.
1 Wog 2 pd údj Efvien beboes af Niels Anderß Er og i Borig fiering
40 rd
1 Woog i Weróý paa Maastaa beboes af Jens Gregerß og Jens Jórgnß
24 rd
2de=2 pd paa Nordland údj Weróy beboes af Hanß Maandß 2 pd Per Olß
½ Wog Jórgen Christopherß ½ Wog Daniel Maandß ½ woog öde ½ Woog 64
rdd Buksnes PF451 1721-28 p.-
Skifteprotokoll HF1981 1706-30 p.89


G 1685 i Moskenes sogn m
BALTZER BJØRNSEN, f 1658 i Hol sogn, d 1733 i Moskenes sogn. Lensmand i Besselvåg, Moskenes sogn.


Barn:
Bjørn Baltzersen, f 1686
Bereth Maria Baltzersdatter, f 1690, d 1728

 
Inger Mortensdatter
 
180 Called Greta. Margreta Mortensdotter
 
181 N. N.,
d 1674 i Flakstad sogn. Bosatt i Sand Ytre, Flakstad sogn.

Ana 6177 (12)
FÖD.

Är nämnd? i Manntall för april 1665.
Bor på gården ÿdtersande, Flagstad Annex, shÿlder ij W.
Opsidere Enchen brüger j W
Edis Johans 36 Aahr brúger j W
Knegte Peder Oels 24 Aahr

Är nämnd? i Amtsregnskap för Flagstad fiering.
Film NR.673 för år 1670.
ÿdter Sande
Leilending Ediß Johansen - j W - iij ort
Enchen ibid - j W - iij ort

DÖD. 1674
Är nämnd på samma vis i Amtsregneskaperna för år 1672 och 1673,
men inte för 1674. Då hon inte nämns alls.
Mer trolig tolkning av ovanst. enke är att det är samma person som
nämns i Amtsregnskaperna för år 1650 och 1652. Då tillsammans med
Johanneß, dvs. fadern till Edies. Hon bruker og skatter for ½ W
och kan då inte vara moder till Edies Johansen.Manntall 1665 HF186 bind 20 p.208
Amtsregnskap film NR.673 för år 1670


G m
JOHAN PEDERSEN, f 1600, d 1665 i Flakstad sogn. Bosatt i Sand Ytre, Flakstad sogn.


Barn:
Edies Johansen, f 1629, d 1692

 
N N
 
182 1703 nevnt som selvfoster kar og skredder. Johan Jensen Nibe
 
183 Died of bronchitis. Ruth Mary Nibe
 
184 Registered as resident in Skjelfjord, Flakstad on 11 August 1839 Ane Marie Nielsdatter
 
185 HANS NILSEN,
f 1751 i Flakstad sogn, d 1805 i Flakstad sogn. Bor 1783 på i Stokkvika, Flakstad sogn.

FÖD. 1751 (50 år enl ft.1801)

DÖD. före 1805 i Flakstad sogn. (skifte 20/5 1805)
I skifte efter Hans Nielsen, Stokvigen, nämns enken Maren
Johansdatter, sónnen Jon Hansen, D° Hartvig Hansen, D° Lenert
Hansen, Datter Rebecha Hansdat:, D° Sara Hansdatter, D° Maren
Hansdat:, D° Christence HansDat.Skifteprotokoll HF1986 1802-09 p.315


G m
MAREN SCHELHORN JOHANSDATTER GRAAE, f 1754 i Moskenes sogn. Bor 1783, 1805 på i Stokkvika, Flakstad sogn.


Barn:
Rebecha Hansdatter, f 1782
Sara Hansdatter, f 1783
Johan Hansen, f 1785
Maren Hansdatter, f 1787
Hartvig Hansen, f 1789
Kristence Hansdatter, f 1790
Lenert Hansen, f 1794

 
Hans Nielsen
 
186 Drowned in ocean near Haugan along with his brother, never found. Anders Joergen Nilsen
 
187 Pastor til Bork, Ringkøping Iver Nilsen
 
188 Drowned in ocean near Haugan along with his brother, never found. Iver Jentoft Nilsen
 
189 When married in 1884, was living in Bjellgam, Evenes, Nordland, Norway, occupation given as Handelsmand
In 1887 was living in Helland, Tysfjord, Nordland, Norway, occupation given as Handelsmand
In 1900 was living in Ingøy, Måsøy, Finnmark, Norway, occupation given as Handelsmd. jordbruger S og Postobner. 
Jens Greger Nilsen
 
190 [NilsJohanNilsensEtterkommere.GED]

Var syk i tuberkulose, men døde av en infeksjon etter å ha vært utsatt for trekk(lufting) på sykehuset
Kilde: Brith Johnsen f. Krystad og datter av Oline. 
Oline Johanne Nilsen
 
191 Var konstituert lensmann og skogforvalter. Hans Nilssen
 
192 Etter å ha vært handelsmann på Nedre Dal flyttet han og familien til Festvåg, hvor han drev handel med fisk og fiskeprodukter Peder Nitter
 
193 HENDRICH NOLTE.
Bosatt i Værøy sogn.

FÖD.Barn:
Hendrich Hendrichsen, f 1590, d 1659

 
Henrich Nolte
 
194 Thorlev Østensen was in 1801 in foster care, 6 years old, with Jonas Olsen and his wife Annichen Christophertr, in Lobstad, Vaagan. Tollef Oestensen
 
195 Paid 1/2 pound according to leidangsmantall in 1567 Oluff Olssenn
 
196 Mentioned in 1610-1617 Zacharias Olssønn
 
197 Had rights to half the farm Røsvik from about 1634 Ola Omundsen
 
198 1912 Alfred Julius Paulsen
 
199 SYNNEVE PAULSDATTER,
f 1635, d 1692. Hustru i Sand Ytre, Flakstad sogn.

Ana 3089 (11) och 3115 (11)
FÖD. ca 1635 (en gissning)

Är nämnd i skifte efter manden Edias Johanssen i Ytersande, 28/11
1692, "etterlatte hústrúe Súneve Powelsdaatter".
Skifteprotokoll HF1981 1673-94 p.299

DÖD. efter 1692G m
EDIES JOHANSEN, f 1629 i Flakstad sogn, d 1692 i Flakstad sogn. Bosatt i Sand Ytre, Flakstad sogn.


Barn:
Malen Ediesdatter, f 1660
Maren Ediesdatter, f 1660
Johan Ediesen, f 1661, d 1733

 
Synnoeve Pavelsdatter
 
200 Adrians etterleverske Margrete (Pedersdatter) møtte under herredagen i Trondheim 25. mai 1597 på Trondheims rådstue i en sak hun hadde anlagt mot den tidligere lensherren i Trondheim len, Ludvig Munk, fordi han for noen år siden hadde stått bak mishandlingen av hennes sønn Cornelius Pouelsen. Dette er for øvrig første gang jeg [Erik Lie] finner Adrians kone Margrete Pedersdatter nevnt, men av et brev som ble lagt fram på herredagen 4. juni samme år, sees i alle fall at hun (Margrette Pethersdotter) med sikkerhet var Adrians hustru 1. august 1582, og hun må vel også være den Adrians hustru som nævnes i et brev av 9. mai 1575, lagt fram på den samme herredagen.6
Margrete Pedersdatter må altså etter mitt [Erik Lie] syn ha giftet seg med Adrian Rotgertssøn før 24. aug. 1569, da Henrik Povelssøn omtales som stebror av Petter og Cornelius Adrianssønner.3
Adrian Rotgertssøns sønner Petter og Michel hadde begge ei datter ved navn Margrete. Petter var definitivt ikke av Adrians ekteskap med Margrete Pedersdatter, mens jeg [Erik Lie] er mer usikker når det gjelder Michel, som var født i Trondheim og må ha vært blant de yngre barna til Adrian.3 
Margrethe Pedersdatter
 

      «Prev 1 2 3 [4] 5 Next»

  

This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding, Copyright © 2001-2007, created by Darrin Lythgoe, Sandy, Utah. All rights reserved.