Search for Names
Last Name:
First Name:
   
Krystad Family Genealogy Pages

 Notes


HomeHome    SearchSearch    PrintPrint    Login - User: anonymousLogin    Add BookmarkAdd Bookmark

Matches 51 to 100 of 245

      «Prev 1 [2] 3 4 5 Next»

   Notes   Linked to 
51 At least one living individual is linked to this note - Details withheld. Berit Krystad Eck
 
52 BALTZER EDIESEN,
f 1590, d 1660 i Buksnes sogn. Bosatt i Gjerstad, Buksnes sogn.

FÖD. ca 1590 (en gissning)

DÖD. före 1660 i Buksnes sogn. (skiftebrev med dato 17/5 1660)
Är nämnd som "Lene Knudsdatters sónesón Baldzer Eddisen arf
infórt" 17/5 1660, "efter sin sal. bestefader Baldzer Eddisen
Jerstad", vid skifte efter mannen Olle Andersen, Jerstad, 27/4
1681. (som Lene är gift med)G m
LENE KNUDSDATTER, f 1600, d 1681 i Buksnes sogn. Hustru i Gjerstad, Buksnes sogn.


Barn:
Anneken Baltzersdatter, f 1620, d 1698
Gabriel Baltzersen, f 1625
Knud Baltzersen, f 1630, d 1660
Daniel Baltzersen, f 1635

 
Baltzer Ediessen
 
53 JOHAN EDIESEN,
f 1661 i Flakstad sogn, d (bg 1733) i Flakstad sogn. Bosatt i Sand Ytre, Flakstad sogn.

Ana 822 (9) och 1544 (10)
FÖD. 1661 (5 år enl mt.1666)
1661 (40 år enl mt.1701)

Är nämnd i manntall för april 1666.
Sönner Johannis Ediesen 5 Aar
Bor på gården N° 24, ÿttersande, hos fadern Edies Johansen 37 år.

Är nämnd i Amtsregnskap för Flagstad fiering. Film Nr.676.
Ledings Mandtall för 1688.
Eddis ÿdtersande j vog
Johannes ibm j pd

Skattemandtals Register för 1688.
³ ÿttersande 2 Woger
Kongen bÿgger ´ Edis ibm: j Wog - 3 ort 12 sh
³ Johanis ibm: j Wog - 3 ort 12 sh

Är nämnd som son i skifte efter fadern Edias Johansen Ýtersande,
28/11 1692, HF1981 p.299.

Är nämnd i manntall för år 1701.
Bor på gården ÿttre Sande, Flagstad sogn.
Leilending Johannes Edißen 40
Sönner Edies Johanßen 6
Lúcas Johanßen 4
Drenger Hendrich Nielßen 16
Anders Ellingsen 48

Är dopvittne ett många gånger 1704-10, bl.a. 16 trin 1705, till
Arnold Rasmussón og Inger Pedersdatter af Hoúden, barnet Rasmús.
Johannes Ægdißón ýttersande, Ægdies Ellúws Indersande, Maren
Jacobsd. Schóning".
Buksnes PF451 1704-18 p.-

Är nämnd i Justitsprotokol NT683 Lofoten No.3 1706-15, p.172b, ved
tinget i Ramberg, 13/6 1714, "Fogden tilspúrte Johanes Ediaß
ýttersande om húorledes der shúlde forholde om hans datters bóder,
om hand iche viddee cawere derfor.
Húor til hand svarde her forretten at hand iche shúlde Eler
kúnde forlotte sit barn, naar hand for rene? der iche findes saa
meget Effter hinders afdóde feste Mand, naar handz Effter latte
midler blifver Effter sehet, og da iche naar shúlde findes En
handz bóder, da hand self shal súare %"

Är nämnd i Matrikkel för Landskyld år 1723.
Bor på gården Ýttersand, Flagstad Fierding.
Opsidder Peder Pedersen
Johan Ediesen

Är med på skifte 19/5 1729 efter Iwer Pedersen Flagstad, "2de
Wúrderings Mænd Nembl: Johannes Edies: ÿttersande og Edies
Johanns: Flagstad;"
Skifteprotokoll HF1981 p.106

"1733. Dend 26de Febrúarÿ war Jeg paa ÿttersand og betiente
Johannis Eddiesón med det hóÿværdige Alterens=Sacramente, i sin
svaghed."
Buksnes PF451 1728-48 p.-

DÖD. begr. 8/3 1733 i Flakstad sogn. (skifte 9/5 1733)
"1733. Dend 3die Sóndag i faste Sc: Dominica Ocúliforrettede hr
Leonhard Sideniús herrens tieneste wed Flachstad.
Graffæstet Johanis Eddiesón ÿttersand".

Skifteprotokoll HF1982 1730-46 p.139-150
.. A° 1733 d: 9 Maÿ Er údj Herrens Naafn holdt arfúe skifte og
deeling paa Ýttre Sand i Flagstad Fiering Etter afgangne nú Sal:
Johannis Ediesen, som boede og dóde sammestædz, Til Rigtighed for
hans efter Latte Qvinde Er Dÿderiige Anne Lucasdaatter, Paa dend
eene, og deris fællis sammen Aúflede Börn Nembl: Sal: Edies
Johansen som boede og dóde paa Flagstad og hafr etterlat sig 4e ú=
Mÿndige Börn Naúfnlig Johannis Ediesen 12 aar, Jórgen Ediesen paa
6t aar, Anne Ediesdatter paa 14d aar, og Aniken Ediesdaatter paa
3d aar. Paa húis Weigne war tilstæde Moderen Karen Schióning og
Morbroderen Mons: Anders Schióning, Sönnen Lucas Johansen Boende
paa Noer Walde hertilstæde, Sönnen Johannis Johansen paa gaarden
Mÿndig og tilstæde, Döttre Anne Johansdatter som hafr til Ægte
Niels Andersen Indre Sand begge hertilstæde, Sara Johansdatter som
hafúer til Ægte Welagt Christopher Graa, ingen af dem h. tilsæde,
Lisbeth Johansdattr Woxsen og ú=Gift, Maren Johansdatter Woxsen og
úgift, begge hos Moderen og tilstæde; med sterfboetz Creditore paa
den anden siide, owerwærende til godsetz loúlige og forsuarlige
wúrdering Lensmanden Sr Biörn Baltzersen Moschenes, og Niels
Johansen Söer Wallen, Thj er efter formaning til Enken indet at
dólge Anwist og forre fúnden Efterkrefne Boens Midler Nemblig:

Exempel på vad skiftet redovisar på följande sidor..
"Sölf:
1 Rúndt Beger med I:E:I:S: og S:P:D: Nafn W: 6 lod 3 qtn
(Edies Johan Son og Synneve Pauls Datter; Far og Mor)
1 Beeger med 3 knap: og I:E:S: A:L:D: 1709 paa W: 5 lod o 3q
(Johan Edies Son og Anna Lucas Datter)
1 Dt med knapp: under og I:E:S: og A:L:D: og 1708 paa W: 3 lod 3q
1 slet Beeger med I:E:S: og A:L:D: paa W: knap 5 lod o 3q
1 D° beeger med I:E:S: A:L:D: 1696 paa W: 3 l:
1 Sólfbrenndewins skaal med E:I:S: og S:P:D: paa W 2l: o 3q
1 D° med I:E:S: paa w: knap 2 lod
1 Sólfchee med I:E:S og A:L:D: 1709 paa w: 3 l:
1 flade af eckee? N° 1 med I:E:S: og A:L:D: W: 3 lod o 3q
1 D° ni 2: medsame Naúfn w: 2l: 2½ qt
1 D° w: 2l: 2½ qt
1 D° w: 2l: 2½ qt
1 D° No 4 med A:L:D: w: 2 lod 1qwint
1 Ditto No 6: weg 2 lod 1 qwint
+ 9 silversaker till och 12 silverknappar 26 gl troie knapp och 30
knapp med Rose paa w: 5 Lod.
Totalt 26 poster med silver.

Reede penger
2 Decatoner a 5 ort, 3 st Specis med 1 flage Ørn paa, 1 Törchische
specis, 1 Lenbeningss, 3 fórstelige Species, 1 daler med 1 hest
paa.

Tinn - 21 olika tennsaker. Jernfang 34 poster. StenThöÿ og Trefang
21 poster. Sengklæder 18 poster. Bencke Dÿner og Bordklæder 6
poster. Linklæder 11 poster. Djur 16 poster. Böger 7 olika böcker.
Siöe Redschab 28 poster, bl.a. en 5-bóring, 1 Ottering, 1
sechsring, 1 mindre Sexring.. Træfang 8 poster.

Jordegodz
1 Wogs Jordegoedz údj Norlae paa Weróen som hafr wært údj den Sl:
Mandz Lie og Eiendomb ren? 27 aars tiid, som nú beboes af Daniel
Mogensen og Knúd Pedersen wúrdert for 24 Rß. Húúser 7 poster.

Kióbmandzgoedz 8 poster. Udestaaende Gield - från 9 pers skyldiga
Ole Nielß.. Niels Krÿstad.. Hans Anderß: Qvalvig.. Giert udrsand..
Arent ÿtter ibm.. Daniel Krÿstad.. Gregers Flagstad.. Johannis
Saltværing.. Sÿn Ramberg..
Summa Boens Middel 328 R
Derimod schyldig og afgaar 138 R ...
Udlagt till många personer.. ..
.. blir faders arf 20 rd och 1 broderlod 6 rd, sösterlod 3rd.
Slutligen antecknas vad var och en får av lösöret.Manntall 1666 HF182 bind 36 p.59
Amtsregnskap film NR.676 för år 1688
Manntall 1701 HF172 Bind 18 p.102
Matrikkel 1723 film RN33 Nr.9 bind 175 folie 12
Skifteprotokoll HF1982 1730-46 p.139-150
Är nämnd i boken Schøning s.143


G m
ANNA LUCASDATTER, f 1665 i Værøy sogn, d 1748. Hustru i Sand Ytre, Flakstad sogn.


Barn:
Anne Johansdatter, f 1695
Edies Johansen, f 1695, d 1733
Lucas Johansen, f 1697
Sara Johansdatter, f 1700, d 1783
Jakob Johansen, dp 1704
Johan Johansen, dp 1707
Elisabeth Johannesdatter, dp 1707
Maren Johansdatter, dp 1710

 
Johannes Edisen
 
54 Was in foster care with Bjørn Pedersen, Straumen, Sørfold, Nordland, Norway Anders Eliassen
 
55 Konfirmert 1805 i Korskirken i Bergen.

Kom til Henningsvær i 1811 (trolig som tjener), oppholdt seg der i fire år og kom så til Borgevær. Her hadde Chr. Alexandresen nylig etablert seg, og hun skulle være husholderske hos han.
Det resulterte i at hun fikk et barn med han. Senere samme år ble hun gift med Peter Andr. Grove.  
Frederica Jørgina Gundersdatter Eliesen
 
56 Alfred the Great
King of England
b 848/9 Wantage, Berkshire, England
Crowned Apr 23 871 at Kingston-upon-Thames, Surrey
d 28 Oct 899/901 Winchester, Hampshire, England
buried Hyde Abbey, Winchester, Hampshire, England

Unable to read, extremely pious, had mental and physical deformities (per Asser)

First to develop the borough (later developed into towns) and the fyrd, peasant militia always prepared

?? Asser wrote the Saxon Chronicles

853 Alfred sent to live with Pope Leo IV in Rome, to be consecrated as a future king and most likely groomed for religion.

854 Accompanied his father on his pilgrimage to Rome, became fascinated by Frankish ways and Charlemagne, adopted them in his own life.

868 Battle against Danes in Mercia alongside Aethelred

871 Jan 8th battle at Berkshire Hills (now Reading)

871 Aethelred died, leaving Alfred in control of Wessex

877 Guthrum attacked Wessex by marching through to Dorsetshire. Alfred offered Danegelds which they accepted and withdrew to attack Exeter and was able to hold against Alfred. The Viking fleet of one hundred and twenty ships and five thousand men on its way to fortify Guthrum was lost, losing their supply line. Alfred surrounded Exeter and forced their surrender.

878 Guthrum returned again Jan 12th for a surprise winter attack on Alfred at his Chippenham estate, destroying most of Alfred's army. The remaining army fled to France, Alfred fled to Athelney in Somerset. Here he planned his counter attack and where the legend of him burning the cakes originated. He came out of seclusion after Easter to gather support with fyrds at "Edgar's Stone" and proceeded to confront Guthrum at Ethandun, now Edington. Alfred was victorious using the shields as the Roman's did, and spared Guthrum's life again, splitting England in two, Saxons to the south, Vikings to the north.

Legend of the cake burning: Alfred was hiding in the home of a cowherd. The wife was baking some bread as Alfred was making some arrows for his bow. Unfortunately the bread started to burn, but Alfred was so engrossed in what he was doing, he let them burn, much to the anger of the wife, who castigated him for his stupidity and thoughtlessness, never knowing he was the king. This story possibly never happened but a distortion of other events by the 12th century chronicle of St Neot's.

882 Norse men, starving at home, invaded England again by the Thames River, only to be met by a prepared Alfred.

886 Daneslaw established in a peace treaty between Alfred and Guthrum. The Daneslaw terriitory was declared 'The Danelaw" - "up the Thames, and then up the Lea and along the Lea to its source, then straight to Bedford, and then up the Ouse to Watling Street.'

887 Alfred learned Latin

891 Guthrum died and the treaty with Alfred was considered to be over, yet his son, Guthrum II honoured it.  
Alfred the Great of England
 
57 King of WESSEX, SUSSEX, KENT, ESSEX; reigned 18 years and a half Ethelwulf (Aethelwulf) (2nd King) of ENGLAND
 
58 Harold II [Harold Godwineson] (1022/3?–1066), king of England, was probably born in 1022 or 1023, and was the second son of the most powerful nobleman in England, Godwine, earl of Wessex (d. 1053), and his wife, Gytha (fl. c.1022–1068) [see under Godwine].
Family background
Godwine had been earl in Wessex for four or five years by the time Harold was born. The origins of this parvenu are extremely obscure. In spite of his brilliant marriage and important office, Godwine was the quintessential new man, described as such even by his family's apologist, the author of the life of King Edward. There is some evidence to suggest that Godwine was the son of the late tenth-century renegade and pirate Wulfnoth of Sussex, who had rebelled spectacularly against Æthelred the Unready and had purloined his fleet; and judging from the location of Godwine's estates it does appear that the family had long been established as thegns in Sussex and Hampshire. Harold's mother, unlike her husband, came from a distinguished Danish family. She was the sister of Cnut's loyal follower Earl Ulf, who was himself the husband of Cnut's sister Estrith. The union between Gytha and Godwine produced at least eight children who survived to adulthood, and almost all of them came to hold important positions at court and large tracts of land in the shires. Harold's sister Edith, born either just before or just after him, became Edward the Confessor's wife in 1045. His elder brother Swein was earl of the south-west midlands in 1043; his younger brother Tostig became earl of Northumbria in 1055; Leofwine was made earl of the south-east by 1057; and Gyrth was earl of East Anglia and Oxfordshire by 1057 or 1058. Only two of Harold's siblings could not be found at the centre of the kingdom's court and politics. One was apparently a nun and the other a professional hostage at the ducal court in Normandy.
Earldom and rebellion
During Harold's childhood his father was positioned at the heart of politics, helping, along with two of Cnut's other favourites—Earl Siward of Northumbria and Earl Leofric of Mercia—to govern England during the king's extended absences. The three together were centrally involved in keeping the kingdom and its administration intact during the short and lacklustre reigns of Cnut's sons. Godwine himself was the supporter of Cnut's youngest son, King Harthacnut, and it was Godwine who engineered and smoothed the way for the return in 1041 of King Æthelred's son Edward the Confessor, an atheling long exiled in Normandy. Godwine subsequently supported the Confessor's succession to the throne in 1042 at Harthacnut's death; and he proved himself more than willing to manage the Confessor's affairs when the new king began his rule as a returning exile. As a result of these circumstances Godwine's family prospered. Within twenty months his eldest son was made an earl, and his eldest daughter was married to the new king. And Harold himself, now a man in his early twenties, came into an earldom in eastern England, probably extending across East Anglia, Essex, Huntingdonshire, and Cambridgeshire. While Harold acted as earl in eastern England, he formed important lifelong relations with the region's ecclesiastical establishments and prelates, its great thegns and middling sokemen. It was during this period that Harold doubtless took as his concubine Edith Swanneck (Swanneshals). She is probably identical with Eadgifu the Fair, also known as the Rich, one of the largest landholders in eastern England. Such relationships, in spite of increasing pressures from a reforming church, were common. Cnut himself had had a concubine, and William the Conqueror was a product of just such a union. Harold and Edith had at least five children. This ‘Danish marriage’, as contemporaries called it, must have bound Harold closely through ties of kinship and marriage to many Anglo-Scandinavian lords settled in his earldom. Stigand and his brother Æthelmær, who both, in their turn, served as bishops of Elmham, were also allies of Harold, although these bonds may have been fostered as much in the royal court as in the shire-courts of Norfolk and Suffolk. Harold also cultivated ties with some of the religious communities of his earldom. He was a patron of Peterborough Abbey, and Peterborough's abbot, Leofric, fought with him at Hastings. Harold also had proprietary interests in a newly founded community at Waltham Holy Cross in Essex. Ely Abbey, too, seems to have had ties with the earl, and it may have given Harold a gift of relics as a token of friendship or gratitude. But it was not only with the region's élites that Harold formed bonds of association. By 1066 Harold and his brother Gyrth, who followed him as earl in East Anglia, had freemen commended to them in almost two hundred East Anglian villages.

Within a few years Harold's earldom and his responsibilities were broadened. His brother Swein, a reckless man, abducted the abbess of Leominster in 1046, and within a year, for this and other, more obscure, crimes, he fled to Bruges and then to Denmark. His earldom was divided between Harold and his cousin Beorn Estrithson, and eventually a share was given to the Confessor's nephew Ralph of Mantes. When Swein returned to England in 1049, in hopes of a pardon and the restoration of his earldom, Harold and Beorn opposed him. Swein, in unclear circumstances, retaliated by murdering his cousin. This was a shocking crime. He was declared a nithing by the king and the army and was forced once again into exile. Although he was pardoned the next year and back in England, it was Harold who was now his father's most important son and chief lieutenant. In 1050 and 1051 Godwine had need of a steady son, because relations between the family and the king had chilled. Both the monks of Canterbury and the Godwinesons supported the candidacy of one of Godwine's kinsmen for archbishop of Canterbury, but in the spring of 1051 the king appointed Robert of Jumièges, the Norman bishop of London. Robert was one of the family's implacable enemies, and once he became archbishop he accused Godwine of stealing Canterbury land and of murdering, many years before (1037), the Confessor's younger brother Alfred. Then, in September 1051, the king's brother-in-law, Eustace, count of Boulogne, came to England. As he passed through Dover, one of the most important urban communities in Godwine's earldom, the count and his men got into a deadly altercation with some of the burgesses there. When Eustace complained, the king ordered Godwine to punish the town. Godwine, however, refused, in the words of the Anglo-Saxon Chronicle, to ‘carry war into Kent’ (ASC, text E, s.a. 1048, recte 1051). Godwine was called to court to answer for his actions. In the weeks that followed Godwine and his sons on the one hand, and the king and his remaining earls on the other, gathered their armies; but Godwine's men in the end lost their nerve. The family was outlawed and deprived of its lands and offices. Harold's parents and three of his brothers fled to Flanders. Harold, accompanied by his brother Leofwine, sailed from Bristol to Ireland to the court of Diarmait mac Máel na mBó, king of Leinster. His sister the queen, who had not produced an heir, was put into a nunnery. In their year of exile, the family (except for Swein, who instead walked barefoot to Jerusalem and died on the journey home) recruited ships' crews from around the northern world—in Scandinavia, Flanders, and Ireland; and in 1052, with their newly raised fleet and the aid of their English allies at home, they forced the king to take them back. The queen was returned to court, Harold and his father were given back their earldoms, and their greatest enemies, including Robert of Jumièges and a number of Edward's other Norman favourites, were driven from the kingdom. The king never challenged the family's power again. The following year, at the king's Easter court (1 April), Earl Godwine died of a stroke. Harold, now thirty, succeeded his father as earl of Wessex. In the next few years, with Harold as the most important secular lord at the royal court, his family, long rich and powerful, became both the dominant office-holding kindred in England and its dominant landholder. Three of Harold's younger brothers, over the course of the next half-decade, received earldoms, twice at the expense of the families of earls Leofric and Siward.

Harold's family, rich since the 1020s, became enormously wealthy over the course of the 1050s. Much is known about their landed resources during these years, because they were systematically recorded in the great 1086 survey, Domesday Book. The bulk of the family's holdings, and the bulk of Harold's, lay in the south-west and south-east of the kingdom, but they had, none the less, substantial interests in English Mercia, East Anglia, Lincolnshire, and Yorkshire. Together their land produced something like £8500 a year. They controlled over twice the amount of land held by the family of Earl Leofric, the next wealthiest kindred in England, and twenty times as much as the kingdom's wealthiest thegnly families. More disturbing for the king, the value of the Godwinesons' estates dwarfed his own. In all, the Confessor's lands rendered almost £2500 less revenue each year than those of his brothers-in-law.
Secular and ecclesiastical patronage
Harold's vast territorial interests allowed him to alienate property to thegns and housecarls (household troops) hungry for land; and his central role in the governance of the realm enabled him to proffer aid in court and help his dependants stave off attacks from neighbours and competitors. Men flooded to his affinity during these years. Many were the wealthiest thegns in England, men like Asgar the Staller, Æthelnoth Cild of Kent, Eadmær Atre, Eadnoth the Staller, Leofwine Cild, and Thorkill the White. All of these thegns were powerful men of at least regional importance and all held lands valued at over £40 per annum, the amount according to the Liber Eliensis that set apart lesser thegns from the more important magnates. Furthermore, some of these men, such as Æthelnoth Cild, Asgar the Staller, and Eadmær Atre, held hundreds of hides of land and had large retinues of their own, and attended the Confessor regularly at court. Harold also formed close alliances with important ecclesiastics during these years. His family had long-standing relations with the sees of Worcester, York, and Canterbury, and Harold continued to foster them. Wulfstan, bishop of Worcester, was a friend and confidant of the earl, and the author of the life of Wulfstan says that Harold often journeyed miles out of his way to see the saintly bishop. Harold and Ealdred, first bishop of Worcester and later archbishop of York, often worked in concert, and Ealdred travelled to the continent on more than one occasion in the company of Harold or his brothers. Ealdred also gave Harold an impressive collection of relics. Stigand, the former bishop of Elmham, now bishop of Winchester and archbishop of Canterbury, was also an ally of the family, and he allowed Harold to maintain advantageous leases on large tracts of archiepiscopal land that his father, Godwine, had held.

Anglo-Norman historians often portray Harold as an impious man and as the despoiler of monks; and it is true that Harold, by 1066, was holding an unseemly amount of church land—estates belonging to the bishops of Exeter, Hereford, Rochester, Wells, and Worcester, the archbishop of Canterbury, and the nuns of Shaftesbury. Some of these holdings were the result of predation pure and simple, but others represented loans of land by religious communities in return for political favours. Such sharp practices were not Harold's invention, but were common English custom. On the eve of the Norman conquest many great lords, both lay and ecclesiastical, could be found operating in a similar fashion. And in spite of some angry claims and a handful of lawsuits, the memory of Harold and his family was cultivated after the conquest by monks and canons in Abingdon, Canterbury, Durham, Peterborough, Winchester, and Worcester.

Harold's particular locus of benefaction, however, was the small community of Waltham Holy Cross that he refounded in these years. He built a beautiful stone church for the community and its wonder-working stone crucifix, and he was at its dedication on the feast of the Invention of the Cross in 1060. King Edward, as a mark of his favour, lent Harold support in this endeavour: he, too, was present at the dedication, and two years later the king gave Waltham a golden-lettered confirmation of Harold's donations that was kept, in the later middle ages, with the community's other relics. The king also sent the clerks of Waltham a blue cloak, which they remade into a chasuble. While there may have been more logical places for the earl of Wessex to build a church, Harold still had wide interests in Essex. King Cnut's follower Tovi the Proud, from whom Harold had inherited Waltham, had had woods for hunting there and an impressive hall, and Harold probably continued to travel to Waltham to hunt, to pray, and to visit both the dean and the master of the canons, men Harold admired. Waltham, moreover, was only a day's journey from London, a place of increasing importance to the royal court, and a centre of Godwineson power and influence. Harold's interest in the community was also doubtless an indication of his devotion to the cult of the cross. This was particularly strong in Anglo-Scandinavian court circles across the eleventh century and from Cnut's time on there are many indications that the king, his great men, and their wives did much to sponsor and encourage it. By the mid-eleventh century many communities had life-sized crucifixes and large collections of crosses which had been given to them by Anglo-Danish noblemen, and Harold's brother Tostig and his brother's wife, Judith, were major patrons of the cult.

When Harold refounded Waltham, he made it into a college of secular canons. Although men of Harold's station in the tenth century had often been drawn to the reformed Benedictine monasticism of their own day, many of the great men of Cnut's and Edward's court preferred the more worldly and pragmatic piety of the secular canons. Many English noblemen, moreover, including Harold himself, had visited reformed communities of canons in Lotharingia and were impressed with what they saw. Siward, earl of Northumbria, for example, founded a church for secular canons in York; Harold's womenfolk appear to have done the same in Exeter, and Harold's friend and ally Archbishop Ealdred was the patron of a house of canons at Beverley. Harold, moreover, had come of age in the royal household, a familia full of clerks. The kind of sophisticated and cosmopolitan piety they sponsored must have appealed to Harold, but so too did their utility. If Harold's own household was modelled on the king's, which seems likely, he would have had use for a college of secular canons to serve as a place to train clerks for his own chapel and for his writing office. Indeed, Harold appointed Adelard, a learned German who had studied at Utrecht, as magister at Waltham.

Harold gave lavishly to his foundation, both at the dedication and after his victory at the battle of Stamford Bridge. In the late twelfth century the community angrily recalled that William Rufus had despoiled the abbey of many of Harold's gifts, including seven jewel-encrusted shrines and four of its books. Two of Harold's other books, however, both gospels, remained at Waltham in spite of their elaborate decorations and valuable covers, because they were written in Old English, and were, therefore, of little utility to Norman monks. Both were still at Waltham in the sixteenth century when the community was dissolved. The large number of beautiful books at Waltham suggests that Harold, like his sister-in-law Judith and a number of other late Anglo-Saxon nobles, was a patron of deluxe manuscripts. Indeed it appears as if Harold himself owned an elaborate book on falconry. Harold also gave Waltham a large number of relics, which he apparently collected himself. A number of these were of English provenance, and had either been taken from monastic communities, or more likely given by them to Harold as payment for support or to ensure his favour. Ely, Shaftesbury, Cerne, Winchester, and Christ Church, Canterbury, all appear to have contributed to Harold's collection. Harold had also been to Rome, and a number of Waltham's relics—including a piece of St Peter's chain and hair from his beard—were probably acquired there. Other relics were probably collected during his trip to Flanders and Germany: they came from Rheims, Noyon, St Riquier, St Amand, Metz, and Cologne. Harold's taste in relics was cosmopolitan and eclectic, and exhibits a fondness both for English saints and for saints whose churches he had visited on his travels. And some, like the relic of St Nicholas, suggest that Harold shared a passion for the same eastern saint that so many of his Norman contemporaries did.
Beyond England
Between 1053 and the Northumbrian revolt late in 1065, Harold, besides consolidating his power at home, spent much of his energy pursuing alliances abroad or punishing foreign enemies, acting, as the author of the life of King Edward puts it, as David to Edward the Confessor's Solomon. Wales in the first half of the 1050s was dominated by two great Welsh princes—Gruffudd ap Llywelyn in Gwynedd and Powys and Gruffudd ap Rhydderch in Deheubarth. Both raided deep into English territory, and both built alliances with the enemies of England. Then, in 1055, Gruffudd ap Llywelyn helped to bring about the death of his namesake, and Welsh power was ominously unified. That autumn Gruffudd routed the Confessor's nephew Earl Ralph (henceforth known as the Timid) and other Frenchmen who had been settled along the Welsh march to protect the kingdom from just such attacks. Harold, as a result, reorganized the march. In early 1056 one of his clerks, the moustache-wearing warrior Leofgar, was made bishop of Hereford, but in less than three months the bishop and his army were defeated and slaughtered by Gruffudd. Gruffudd continued to cause problems. In 1058 he made common cause with his father-in-law, Ælfgar, the exiled earl of Mercia. By 1063 Harold had had enough. In the early months of that year he led a raid deep into Welsh territory in an unsuccessful attempt to capture his nemesis. In May Harold and his brother Tostig assaulted Wales simultaneously from the south and the north. Many Welsh noblemen sued for peace. On 5 August Gruffudd was killed by his own men, and his head and the beak of his ship were sent to Harold. The earl took oaths, hostages, and tribute from the Welsh, and installed two more congenial men as kings in Wales. Harold's victories were stunning, and according to Gerald of Wales large numbers of standing stones could still be found up and down the Welsh march in the late twelfth century, inscribed with the words hic fuit victor Haroldus (‘here Harold was the victor’) .

Harold travelled outside Britain during these years as well. He journeyed once to Rome on a pilgrimage and is thought to have gone abroad on two other occasions, on trips which, since the Norman conquest, have generally been characterized as diplomatic missions concerning the English succession. He certainly travelled to Flanders in the autumn of 1056, and then on to Germany. Although there is no explicit evidence for the reason for this journey, it has often been suggested that Harold made the trip to negotiate the return of Edward the Exile, son of Edmund Ironside, who was living in Hungary, and that he may have seen Edward as another Confessor, an adult princeling raised in exile, without much experience of war or governance, and incapable of ruling without the help of Harold's family. Whatever the hopes vested in him, however, Edward died in 1057, soon after his arrival in England, leaving his young son Edgar to uphold a claim to the throne with little or no support from the English aristocracy.

Harold is also said to have gone to Normandy, probably in 1064. While no contemporary or near-contemporary English source records this, the story being picked up there only in the twelfth century, it does appear in Norman sources written immediately after 1066. According to these, Harold was sent by Edward to confirm that the king had made William his heir. The story tells of an ill-fated trip on which Harold was shipwrecked on his way to Normandy and held captive by Guy (I), count of Ponthieu. He was redeemed by William and then joined the duke on his Breton campaign, accepting arms from him and, these Norman sources allege, taking an oath of fealty to William, promising to protect the duke's claim to the English throne: an act vividly depicted on the Bayeux tapestry. A narrative that accepts that this expedition took place might further envisage that it was then, in his only personal encounter with the Norman duke, that Harold determined that William was no Edward the Confessor, and that as king he would neither need nor bear the Godwinesons. A hint that the oath-taking, at least, might be factual appears in the life of King Edward, a not obviously pro-Norman work written in 1066–7, which, albeit in a different context, laments that Harold was ‘rather too generous with oaths (alas!)’ (Life of King Edward, 53). Whatever the truth, any arrangements made in 1064 were certainly disregarded, by both Edward and Harold, when the Confessor lay on his deathbed at the beginning of 1066.
Kingship and death
In October 1065, while Harold's brother Tostig was with the king in Wiltshire, the thegns of Northumbria revolted against Tostig's harsh, or more likely efficient, rule. The rebels wanted Morcar, grandson of the old Mercian earl Leofric, as Tostig's replacement. Harold, at the expense of his brother, struck a deal with Morcar, his brother Eadwine [see under Ælfgar], and the thegns of Northumbria. Tostig was driven into exile and Morcar was made earl of Northumbria in his place. Probably to solidify their alliance, and in anticipation of the king's death, which now seemed imminent, Harold married Ealdgyth, sister of his new Mercian allies and a woman once married to Gruffudd ap Llywelyn. By the time of the battle of Hastings, she had produced a son—Harold Haroldson—a boy both families would have wanted, one day, to become king. After Tostig's exile, the Confessor became ill, so ill that he could not attend the consecration of his life's work, the new abbey of Westminster, on 29 December. The king died on 4 or 5 January. Although bequest of the kingdom to a successor not of the royal line appears to have no place in the English tradition of royal succession, English sources record that on his deathbed Edward designated Harold Godwineson as his heir, and the Norman sources do not dissent. Harold's election by the magnates and anointing, by Archbishop Ealdred of York, on the day immediately following the death of his predecessor also seem to have been unprecedented, as well as having been achieved with unseemly haste, a point noted by one near-contemporary commentator. While the claims of Edgar Ætheling were ignored, Harold became the first English king to be crowned at Westminster Abbey.

Recording the beginning of Harold's ten-month reign, the Anglo-Saxon Chronicle states ominously ‘he met little quiet in it as long as he ruled the realm’ (ASC, s.a. 1065, texts C, D). Much of it was spent preparing for war against the various claimants to the English throne and his old Welsh enemies. Coins with Harold's likeness were issued from more than forty mints. Romney, Chester, and York, however, were especially productive, suggesting that the king was minting money to prepare himself for war in regions where troublemakers and claimants to the throne were most likely to challenge him: Harald Hardrada, king of Norway, now in league with Tostig, in the north; the Welsh in the north-west; and the duke of Normandy on the south coast. In September Harald Hardrada and Tostig invaded with three hundred ships. They fought the Northumbrians at Gate Fulford and routed them. Harold hurried north, and on 25 September, at the battle of Stamford Bridge, he annihilated the invaders. Harald Hardrada, the greatest warrior of his generation, was killed, and so too was Earl Tostig. Three days later Duke William crossed the channel. Harold, in a strategy that had served him well in the north, immediately moved south, and on 14 October, 7 miles from Hastings, he fought against William and his men. It was the third major battle in a month. Harold's army, fighting on foot behind a wall of shields, turned back the Norman cavalry most of the day under a heavy barrage of Norman arrows, but at the end of a hard day's fight King Harold and his brothers Gyrth and Leofwine were dead. The Bayeux tapestry shows Harold's death—apparently pierced in the eye by an arrow. Whether he did, indeed, die in this manner (a death associated in the middle ages with perjurers), or was killed by the sword, will never be known.

Although one Norman account claims that Harold's body was buried, after Hastings, in a grave overlooking the Saxon shore, it is more likely that he was buried in his church of Waltham Holy Cross. According to Waltham tradition, Harold's handfast wife, Edith Swanneck, brought the king's mutilated body from Hastings to Waltham. Waltham sources, moreover, record that before 1177 the king's body was translated within the church three times, and it is just possible that before the reform of Waltham Abbey by Henry II a cult was developing around Harold's body. Very soon after the conquest the notion emerged—in Norman sources, at least—that Harold had never been king. On the one hand, the Conqueror's biographer William of Poitiers and, following him, the Bayeux tapestry, asserted that Harold had been crowned by Stigand, the usurping archbishop of Canterbury: in reality, Ealdred of York had been selected to crown Harold, as he later crowned William, precisely because of Stigand's unsuitability. On the other hand, ‘with the exception of two slips in proof-reading’ (Garnett, 72), Domesday Book never treats Harold as a king, not even a perjured one. Notions of the illegitimacy of his rule persisted for centuries. Not all, however, had been persuaded that King Harold had died at Hastings. By the twelfth century a number of legends, all no doubt spurious, were in circulation, that Harold had indeed survived the battle. In one version, Harold spent two years recovering from his wounds in Winchester. After he was restored to health he left England for Germany, and spent many years wandering as a pilgrim. As an old man he returned to England, and after living ten years as a hermit in a cave outside Dover, he travelled to Chester, where he lived once again as a hermit. As he lay dying, he confessed that although he went by the name of Christian, he had been born Harold Godwineson.

Apart from various versions of this story, accounts of Harold written in the later middle ages differ only over details (for example, the place where he swore the oath to William and the location of his burial). All agree on the fundamental point, dating from the earliest Norman sources, that in accepting the crown of England Harold had perjured himself. Literary interest in Harold revived in the nineteenth century, with the publication of the historical novel Harold, the Last of the Saxon Kings by Edward Bulwer-Lytton (1848) and of the play Harold by Alfred, Lord Tennyson (1876). Rudyard Kipling wrote a grimly impressive story, ‘The tree of justice’, which concludes his Rewards and Fairies (1910), describing how a very old man who turns out to be Harold is brought before Henry I and his courtiers. Serious revision of the historical Harold began with E. A. Freeman's History of the Norman Conquest of England (1870–79: esp. vols. 2 and 3), which put him forward as one of the great heroes of English history. At the end of the twentieth century, his ability and courage as ever unquestioned, Harold's reputation remains bound up, as it has always been, with differing and ultimately subjective views of the rightness or wrongness of the Norman conquest.

Robin Fleming
Sources ASC, s.a. 1048, i.e. 1051 [text E]; 1065 [texts C, D] · A. Farley, ed., Domesday Book, 2 vols. (1783) · L. Watkiss and M. Chibnall, eds. and trans., The Waltham chronicle: an account of the discovery of our holy cross at Montacute and its conveyance to Waltham, OMT (1994) · F. Barlow, ed. and trans., The life of King Edward who rests at Westminster, 2nd edn, OMT (1992) · D. M. Wilson, ed., The Bayeux tapestry (1985) · Vita Haroldi: the romance of the life of Harold, king of England, ed. and trans. W. de Gray Birch (1885) · Willelmi Malmesbiriensis monachi de gestis regum Anglorum, ed. W. Stubbs, 2 vols., Rolls Series (1887–9) · John of Worcester, Chron. · Guillaume de Poitiers [Gulielmus Pictaviensis], Histoire de Guillaume le Conquérant / Gesta Gulielmus ducis Normannorum et regis Anglorum, ed. R. Foreville (Paris, 1952) · AS chart. · The Vita Wulfstani of William of Malmesbury, ed. R. R. Darlington, CS, 3rd ser., 40 (1928) · F. E. Harmer, ed., Anglo-Saxon writs (1952) · E. A. Freeman, The history of the Norman conquest of England, 2nd edn, 6 vols. (1870–79), vol. 2 · R. Fleming, Kings and lords in conquest England (1991) · F. Barlow, Edward the Confessor, 2nd edn (1979) · G. Garnett, ‘Conquered England, 1066–1215’, The Oxford illustrated history of medieval England, ed. N. Saul (1997), 61–101 · N. Rogers, ‘The Waltham Abbey relic-list’, England in the eleventh century [Harlaxton 1990], ed. C. Hicks (1992), 157–81 · A. Thacker, ‘The cult of King Harold at Chester’ 
Harold II Godvinson of England
 
59 Ble skilt fra mannen ca 1607 pga utukt Magdalene Eschildsdatter
 
60 Jacob Rasmussen Faber
Død 1751.
Bygdefarskipper og lensmann på Mikkelbostad, Dyrøy.
Vi veit ikke hvor Jakob kom fra. Fabernavnet tyder på tysk opprinnelse. Han var født før 1700, trolig ca. 1690.31

Krigstyrs Skatte Ligning for dett aar 1715 ofver Bergens Byes Jndvanere

Dend Sextende Rhode.......................................................................................... Rdlr–ort–ß–dr.

Jacob Faber....................................................................................................................... 0-0-6-6
 
Jacob Rasmussen Faber
 
61 Merchant Knud (Rasmussen?) Faber
 
62 Søren Jacobsen Faber
Født omkring 1727.
Død 1775.
Søn af Jacob Rasmussen Faber og Berte (Birgitte) Sørensdatter Trane.
Bruker av Mikkelbostad, Dyrøy. Jekteskipper.
Han og sønnen Jakob omkom på sjøen 1775. Sannsynligvis var det med jekta Søren og sønnen hadde forlist. Ei opplysning fra 1776 tyder på det, da det opplyses at hun [enken Anne Katrine Heitman] hadde lidd «søeskade» og mista mann og sønn. 
Søren Jacobsen Faber
 
63 Handelsmann, skipper, godsbesitter.
Adrian Jacobsøn skal ha vært kaptein i «Nordlandene» 1644/45. Ble 14. jan. 1647 lønnet for 5 mndr. under Trondhjems nasjonale inf. reg., men finnes ikke plasert ved noe kompani der. Var sjef for Helgelandske kp. 30. okt. 1657 til 11. april 1658 og deltok som sådan i toget til Nasafjell i 1658. Adrian Jacobsøn Falch eide 3 våger i Neppelberg i Nesna, hvor han bodde 1635-72. I 1630 hadde han kjøpt 2 våger i Øverdal (Øvre Dal) i Nord-Rana, som han brukte som avlsgård 1638-70, senere i endel år som bopel, den ble solgt 1679. Han eide også (i 1666) 1 våg i Lovang (Lovunden ?) i Nesna. Han var ombudsmann for Nesna og Hemnes kirker i 1649 og skal ha bygget Hemnes kirke i årene 1660-61. Hans portrett finnes på en kirketavle fra Hemnes i Folkemuseet, Bygdøy 
Adrian Jacobsen Falch
 
64 Jacob ble boende på Tjøtta som driver av gården sammen med sin mor. Gården ble delt, og han flyttet ut fra farsheimen og bygde nytt våningshus like ved. Fjøs hadde mor og sønn sandsynligvis sammen. Foruten jordbruk hadde Jacob Falch jektebruk og bygdefaret for Tjøtta. Dette hadde hans far og mor etablert. Han drev også stort med fiskebruk og hadde båter både i Lofoten, Gjeslingene og sannsynligvis også på Finnmarka. I 1701 hadde han i sitt hus 11 mannlige tjenere.81
Jacob Falch var en formuende mann, og i 1706 var han ikke snauere enn å låne kongens kasse pengar. Etter sin far, senere mor overtok han som verge for Tjøtta og Vefsen kirker og hadde disposisjonsrett over kirkens midler. Mens han i 1707 var på Bergens-tur, brant hans gård på Tjøtta ned til grunnen og alt gikk tapt. Han var blitt en ruinert mann og kom seg aldri over dette tapet. Også pengene tilhørende Tjøtta og Vefsen kirker gikk tapt. Disse kassene hadde han ansvaret for, men fikk til slutt ettergitt dette tapet.81
 
Jacob Pettersen Falch
 
65 Under restaurasjonsarbeidet på Herøy kirke kom en tilfeldig under gravingsarbeidet borti en plate som hadde vært festet til en kiste. Etter nærmere undersøkelse viste det seg at det var Maren Falchs gravskrift. Hvem som har laget gravskriften, er ikke kjent. Innskriften lyder: «Her Maren Falch er lagt av prektig, gammel rot, / På Herøe født og klart og siden smugt oppgroet / i dyd, Gudsfrykt, forstand, velakt og velyndet / i by og fedreland til ærekrans tilskyndet. -/- Hun var tre mænds lyst og tre ganger i ænkenød, / hun smagte gråt og trøst i mændes og barns død. / I fire snedse år hun søtt og surt fordøyet. / Men nu er i evig vaar ung, glad og velfornøyet.»77
 
Maren Pedersdatter Falch
 
66 Født omkring 163381.
Død 5 apr. 1693, tinget på gården Moe i Vefsen.82,81,82.
Etter sin mor arvet han gårdene Hellesvik og Belsvåg. I 1661 søkte han om å få ekspektansebrev på Helgeland sorenskriveri og fikk dette i 1662. Fra 30. sep. 1665 fikk han bevilgning til å betjene sorenskriveriet når den daværende sorenskriver var forhindret. Ved kongelig konf. 18. aug. 1670 ble han utnevnt til sorenskriver på Helgeland.81
Peder Falch var på mange måter opptatt av samfunnsnyttig arbeid, og handelsforholdene i Nordland engasjerte han mye. Han bodde på gården Moe i Vefsen og døde der under tinget 5. april 1693. Ved hans død var hans bo fallitt.81
Hans arvinger oppgis å være hans enke, Maren Jonsdatter, og hans søsken: Jacob, Lauritz (død) og Melkior Pederssønner, Margrethe (død), Anne, Maren og Kirsten Pedersdøtre.31
Skifte 14 nov. 1693, Mo i Vefsn, Helgeland sorenskriveri.83,84,31: etter Peder Pettersen Falch. Arvinger er hans ektefelle Maren Jonsdatter og hans søskende: Jacob Pettersen Falch, Lauritz Pettersen Falch, Melchior Pettersen Falch, Margrethe Pettersdatter Falch, Anne Pettersdatter Falch, Maren Pettersdatter Falch og Kirsten Pettersdatter Falch..
 
Peder Pedersen Falch
 
67 Frode Holthe siterer Stene i sin beskrivelse av Peter:

"Han var foged på Helgeland og bodde på Nord-Herøy gård fra 1618 til 1629, hvoretter han flyttet til Tjøtta gård. 8/11 1629 fikk han bevilling for sin, sin hustrus og sine barns levetid på Kronens gård Tjøtta, den gang i Alstahaug. Han samlet en stor mengde gods rundt omkring på Helgeland, deriblant Benkestok-gods. Han ble stamfar til en stor og formående slekt av navnet Falch på Helgeland og i Lofoten og Vesterålen, samt Troms. Han har til og med vært betraktet som opphavsmannen til en kulturtradisjon i Nordland, for Falch'ene var uten tvil den førende slekt på Helgeland i 1600-årene. Han var morfar til dikterpresten Petter Dass, og tremenning til den kjente sorenskriveren på Helgeland Jesper Hanssøn (Rickert)."
 
Peter Jacobsen Falch
 
68 Adrian Falkener må formådes å være født i slutten av 1400-tallet og døde ca. 1595.1
Det er mye som tyder på at Adrian Falkener kom til Norge fra Holland i begynnelsen av 1500-tallet. Han skulle visstnok ha drevet falkefangst først ved Bergens-kanten, men kom senere til Trondheim. Det er delte meninger om hans farsnavn ettersom det er skrevet på forskjellige måter: Rotgarsøn, Rutgersøn, Rochertssøn, Richartssøn og Roghartsen.2
Etter at han kom til Trondheim ca. 1520, ble han snart en vel ansett person. Han begynte å drive skipsfart, drev handel på utlandet, og fra 1554 ble han eldste borgermester i Trondheim etter at han en tid hadde vært underborgermester. I 1594 trakk han seg tilbake fra stillingen grunnet sin alderdom og skrøpelighet. Han hadde da vært rådmann og borgermester i 70 år. Det fortelles at han var 120 år da han døde, noe som neppe medfører riktighet.2
Adrian Falkener var en god diplomat og en nåøktern personlighet, og han var også i besittelse av adskillige gårder i Trondheim og omland.2
Adrian Rotgertssøns sønner Petter og Michel hadde begge ei datter ved navn Margrete. Petter var definitivt ikke av Adrians ekteskap med Margrete Pedersdatter, mens jeg [Erik Lie] er mer usikker når det gjelder Michel, som var født i Trondheim og må ha vært blant de yngre barna til Adrian.3
I følge historien skulle Adrian ha 24 barn, 18 sønner og 6 døtre.4
Han var danske-hater, og spillte en viss rolle under 7-årskrigen som Claus Collarts rådgiver og tro tilhenger.5
Hjemmets bokforlag gav i 1979 ut en krønike-/roman ved navn Adrian Falkefanger, skrevet av Sigurd Skaun. Boken omhandler Adrian Rockertson Falkoner, sønn av den styrtrike hollenderen Mynther Rockert. Boken tar for seg hans eventyr i Norge, specielt Bergen og Hardanger, og til slutt som borgermester i Trondheim.5

Adrian Rotgertssøn Falkener f. ca. 1515, Bergen?, g. Margrethe Pedersdatter, d. 1597. Adrian døde før 13 jan 1597, Trondhjem. Borgmester i Trondhjem 1547-94. Trondhjems største skibsreder. Gift flere gange. Adrians oprindelse er meget usikker. En udokumenteret og nu afvist teori siger, at hans far var Rochert van Valkenier, en hollandsk falkefanger, som slog sig ned i Bergen og senere flyttede til Trondhjem. En nyere (men også hidtil udokumenteret) teori går på, at Adrians afstamning skal findes på de britiske øer. I sin vægtige artikel i NST XXXVIII afliver Erik Lie begge teorier.
 
Adrian Rochertsen Falkner
 
69 Født 15387.
Død 29 aug. 1569, Bergen.7.
Under et opphold på Bergenhus 24. aug. 1569, hvor bl.a. Cornelius, hans bror, og Henrik Paulssøn, deres stebror, var tilstede, kom Peter Adriansøn i trette med Christoffer Nielssøn Grøn, lagmann i Stavanger. Peter roste russerne og deres varer, mens lagmannen skjelte ut både dem og hollenderne. Peter erklærte da lagmannen for en løgner og truet ham og slo til ham. Denne stakk da Peter med en daggert i hodet. Fem dager senere døde Peter Adriansøn ®saa hordelig at hans skarn gikk ut av hans munn¯. Mange mente at Peter døde av den drikk som bartskjæren hadde gitt ham, da stikket ikke var gått igjennom benet. Sådanne leger har vi, sier Absalon Pedersøn i sin Kapitelsbog, de skulle gi ham en drikk for sitt mål, han drakk så at han ei mælte mer.7
Christoffer Nielssøn ble dømt til å betale en bot på 800 daler, hvorav det for de 400 skulle bygges et fattighus i Bergen [Dette ble begynnelsen til de Søfarendes Fattighus] og for resten bygges et i Trondheim. Lagmannen fikk heller ikke lov til å komme til Bergen uten to ganger i året, når Peters brødre ikke var der. Ved kgl. brev av 25. okt. 1571 fikk Christoffer Nielssøn sin fred igjen, da han hadde stilt den dødes slekt og venner tilfreds. Men ennå i 1585 ble det klaget for Herredagen i Bergen over at han tross sitt løfte var forblitt i Bergen, hvor han kunne risikere å treffe Peters brødre.8
 
Peter Adriansen Falkner
 
70 Was a lap (same) Gunhild Finnsdatter
 
71 Arnoul I
Arnulf was the son of count Baldwin II of Flanders and Ælfthryth, daughter of Alfred the Great. He was named after his distant ancestor, Saint Arnulf of Metz; this was intended to emphasize his family's descent from the Carolingian royal house.

Arnulf greatly expanded Flemish rule to the south, taking all or part of Artois, Ponthieu, Amiens, and Ostravent. He exploited the conflicts between Charles the Simple and Robert I of France, and later those between Louis IV and his barons.

In his southern expansion Arnulf inevitably had conflict with the Normans, who were trying to secure their northern frontier. This led to the 942 murder of the Duke of Normandy, William Longsword, at the hands of Arnulf's men.

The Viking threat was receding during the later years of Arnulf's life, and he turned his attentions to the reform of the Flemish government.

In 934 he married Adele of Vermandois, daughter of Herbert II of Vermandois.

Arnulf made his eldest son and heir Baldwin III of Flanders co-ruler in 958, but Baldwin died untimely in 962, so Arnulf was succeeded by Baldwin's infant son, Arnulf II of Flanders.

Through his descendants Matilda of Flanders and Henry I of England, he was an ancestor to the present-day British royal family including Elizabeth II of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.  
Arnulf I Count of Flanders
 
72 Arnold II

d 30 May 0987 or 30 Mar 988 Ghent

He was the son of Baldwin III of Flanders and Matilda of Saxony. Baldwin III died in 962, when Arnulf was just an infant, and with Arnulf's grandfather count Arnulf I of Flanders still alive. When Arnulf I died three years later (965), the regency was held by their kinsman Baldwin Balso.

By the time Arnulf attained his majority in 976, Flanders had lost some of the southern territory acquired by Arnulf I. The latter had given some parts of Picardy to King Lothar of France to help assure his grandson's succession, and gave Boulogne as a fief to another relative. Then early in Arnulf's minority Lothar had taken Ponthieu and given it to Hugh Capet, and the first counts of Guines had established themselves.

He married Rozala of Lombardy, daughter of Berengar II of Italy, and was succeeded by their son, Baldwin IV. 
Arnulf II Count of Flanders
 
73 Baudouin II
The second count of Flanders. He was also hereditary abbot of St. Bertin from 892 till his death. He was the son of Baldwin I of Flanders and Judith, a daughter of Charles the Bald.

The early years of Baldwin's rule were marked by a series of devastating Viking raids. Little north of the Somme was untouched. Baldwin recovered, building new fortresses and improving city walls, and taking over abandoned property, so that in the end he held far more territory, and held it more strongly, than had his father. He also took advantage of the conflicts between Charles the Simple and Odo, Count of Paris to take over the Ternois and the Boulonnias.

In 884 Baldwin married Aelfthryth (Ælfthryth, Elftrude, Elfrida), a daughter of King Alfred the Great of England. The marriage was motivated by the common Flemish-English opposition to the Vikings, and was the start of an alliance that was a mainstay of Flemish policy for centuries to come.

In 900, he tried to curb the power of Archbishop Fulk of Rheims by assassinating him, but he was excommunicated by Pope Benedict IV.

He died at Blandimberg and was succeeded by his eldest son Arnulf I of Flanders. His younger son Adalulf was the first count of Boulogne.

Carried on a successful war against Etudes, Count of France
 
Baldwin II Count of Flanders
 
74 Baudouin III

d 01 Nov 0962, or 01 Jan 962

Count of Flanders together with his father Arnulf I. He died before his father and was succeeded by his infant son Arnulf II, with his father acting as regent until his own death.

Arnulf I had made Baldwin co-ruler in 958. During his short rule, Baldwin established the weaving and fulling industry in Ghent thus laying the basis for the economical importance of the county in the centuries to come.

In 961 Baldwin married Mathilde of Saxony, by whom he had a son and heir Arnulf II.  
Baldwin III Count of Flanders
 
75 Baudouin IV (Baldwin IV)
Known as the Bearded, was Count of Flanders from 988 until his death. He was the son of Arnulf II of Flanders.

Other than his predecessors Baldwin turned his attention to the east and north, leaving the southern part of his territory in the hands of his vassals the counts of Guines, Hesdin, and St. Pol.

To the north of the county Baldwin was given Zeeland as a fief by the Holy Roman Emperor Henry II, while on the right bank of the Scheldt river he received Valenciennes (1013) and parts of the Cambresis and Hainaut.

In the French territories of the count of Flanders, the supremacy of the Baldwini remained unchallenged. They organized a great deal of colonization of marshland along the coastline of Flanders and enlarged the harbour and city of Brugge.

Baldwin first married Ogive of Luxembourg, by whom he had a son and heir Baldwin V. He later married Eleanor of Normandy, daughter of Richard II of Normandy, by whom he had at least one daughter Judith. This daughter married Tostig Godwinson, Earl of Northumberland.[1] These family connections demonstrate the political interests of the Flemish counts, both in the Kingdom of France, England and the Holy Roman Empire.

His granddaughter, Matilda of Flanders, would go on to marry William the Conqueror, therefore starting the line of Anglo-Norman Kings of England.

Wives differ per source, McBride has #3 as Orgina of Moselle  
Baldwin IV Count of Flanders
 
76 Baudouin V (Baldwin V)
He was the son of Baldwin IV of Flanders, who died in 1035. He, in turn, is a descendant of Elfrida (d. 949), daughter of Alfred the Great, Saxon King of England.

In 1028 Baldwin married Adela (Alix), daughter of King Robert II of France; at her instigation he rebelled against his father but in 1030 peace was sworn and the old count continued to rule until his death.

During a long war (1046–1056) as an ally of Godfrey the Bearded, Duke of Lorraine, against the Holy Roman Emperor Henry III, he initially lost Valenciennes to Hermann of Hainaut. However, when the latter died in 1049 Baldwin married his son Baldwin VI to Herman's widow Richildis and arranged that the sons of her first marriage were disinherited, thus de facto uniting the Count of Hainaut with Flanders. Upon the death of Henry III this marriage was acknowledged by treaty by Agnes de Poitou, mother and regent of Henry IV.

From 1060 to 1067 Baldwin was the guardian for his nephew-by-marriage Philip I of France, indicating the importance he had acquired in international politics.

Baldwin and Adela had four children.  
Baldwin V Count of Flanders
 
77 Kirkesanger Knud Knudsen Gjelle
 
78 28660 Amund Gjertsen. Lagmann og jordeier. Døde på Salthammer, Skogn, Norge.
giftet seg med:
28661 ? Ottarsdatter.
 
Amund Gjertsen
 
79 [NilsJohanNilsensEtterkommere.GED]

Konrad Gjertsen finnes omtalt i Olav Alsvik,1963: Svolværs historie, sidene269 og 329.
Han er her omtalt som kontorsjef ved Norges Råfiskelags avdelingskontor i Svolvær. 
Konrad Gjertsen
 
80 Stods Præstegjeld Anna Lusie Nikolina Glassø
 
81 Sparbo Præstegjeld, Emigrated to USA Ellen Anna H. Glassø
 
82 Emigrated to USA Ingeborganna Glassø
 
83 Gbr. Selvejer Blikkenslager Mentz Kristian Estensen Glasø
 
84 ANDERS GRAAE,
f 1640. Skipper i Karlsøy.

Ana 1640 (10)
FÖD. ca 1640 (en gissning)


Är nämnd i boken Hol s.19


Barn:
Anne Margrethe Andersdatter Graae
Peder Andersen Graae, f 1667, d 1730

 
Anders Graae
 
85 KRISTOPHER PEDERSEN GRAAE,
f 1692 i Hol sogn, d 1764. Bosatt i Besselvåg, Moskenes sogn.

Ana 410 (8)
FÖD. 1692 (9 år enl mt.1701)

Är nämnd som "bornets Stef fader Christopher Pederß Grooes", till
sónnesón Peder Nielsen Friis, vid skifte efter Peder Nielsen Friis
Bolde i Bognes fiering, 8/8 1725.

Är nämnd som "Christopher Pers Graae", gift med Birrit
Baltzersdatter från Moschenes, vid skifte efter hennes moder Inger
Mortensdatter, Moskenes, 29/10 1727.

Är nämnd som mannen "Christopher Pederß: Graa", vid skifte efter
hustrun Berrette Baltzersdatter, Biskelwog, 11/1 1728.

VIG2. tolovning 15/7 1729 i Moskenes sogn.
"1729. d 15 Julü trolowede Jeg Christopher Graae af Bidskelwog
med Sara Johannisdatter".

DÖD. före 1764
Är inte nämnd i Besselvåg i Extraskatten för 1763-68.v2 Buksnes PF451 1728-48 p.-
Är nämnd i boken Lofotenhist 1978 s.157


G 1721 m
BERETH MARIA BALTZERSDATTER, f 1690 i Moskenes sogn, d (bg 1728) i Moskenes sogn. Hustru i Besselvåg, Moskenes sogn.


Barn:
Øllegard Graae, f 1721, d 1721
Nils Friis Christophersen Graae, dp 1723, bg 1727


G 1729 i Moskenes sogn m
SARA JOHANSDATTER, f 1700 i Flakstad sogn, d 1783 i Moskenes sogn. Bosatt i Besselvåg, Moskenes sogn.


Barn:
Johan Peder Graae, d 1782
Berith Christophersdatter Graae, f 1730, d 1780
Ane Christophersdatter Graae, f 1738, d 1813
Ester Martha Kirstina Kristophersdatter, f 1748
Anders Jacobsen Graae, f 1753

 
Christopher Pedersen Graae
 
86 PEDER ANDERSEN GRAAE,
f 1667, d 1730 i Hol sogn. Lensmann i Fygle, Hol sogn.

Ana 820 (9)
FÖD. 1667 (34 år enl mt.1701)

Är nämnd i manntallet för år 1701.
Bor på gården Föigle, Hoels Sogen.
Leilending Peder Anderß 34
Sönner Christopher Pederßen 9
Drenger Albregt Olßen 34 gifft
Peder Nielß 46
Hans Pederßen 9

Uppg. från boken Hol s.30:
"I 1682 hadde foruten Christopher Graa i alt en husstand på 6
personer, nemlig, foruten husbondsfolket selv, drengen Peder
Andersen, som vi tidligere har omtalt var en brorsønn av
sorenskriveren. Så var her en søsterdatter av sorenskriveren som
het Anne Margrethe Andersdatter..
Sorenskriver Graa`s brorsønn Peder Andersen (Graa), overtok,
som bekjent, gården Fygle etter onkelen. Han var en tid lensmann i
Buksnes og Hol. Vem denne Peder Andersen var g.m, det vet vi ikke"

Är nämnd i film NT683, Justitsprotokol Lofoten No.3, 1706-15,
p.112b, vid tinget i Úrre, 29/6 1709,
Peder Anderß bóxelsedel 2 Waag údj Fógel, 15/7 1699.

Är nämnd i Justitsprotokol Lofoten No.3 1706-15.
"Anno 1710 d 10 Maý blef holdet almindelige Vaar og Sog ting
paa úrre med Borge, Boxnes og Hols fierings tilstede werende almúe
.. Magister Petter Crantz hafer lade indstefne Klocher Raßmús
Sórrenß, og Peder Olß Hol, lensmand Petter Anderß Graae for hand
drog fra Kierchen Long fredag natt og kom iche i Kierche i húor
vel hands árvedighed shiertorsdagen talte ved ham ved kierchen og
sagte at hand shúlde iche Reiße fra Kierche, vilchen hand og
belofde, og dog Reiste om natten bort... bóder 3 lod sólf andre
til advarsel".
Är även stämnd till tinget 8/10 1710 i úrre på p.136-138 för
att ha smädat Rasmus Pedersen Tonning i Bergen. Peder Graae mötte
inte upp till tinget. Han hade sagt att Tonning föräldrars hus i
Bergen var det värsta horhuset. Saken uppskjutes till nästa ting.
Målet tas upp igen på tinget 10/11 1711 i Ramberg, p.144.

I skifte 8/7 1710, efter mattronne Karen Christensdatter Bang,
Rambswigen, nämns mannen Jon Lars och hennes barn Christen Hans 10
år, aflet med hendes fórste mand Hans Olß och yngsta sonen Jon
Lars 3 år.
Där nämns att "oferverrende paa bórnens veÿne Hans Gregersen
Pettevigen som hafde haft til æcte den Sahl konis Sóstern."
"formýnder til Christen Hanß .. Niels Zacarißón Appesnes"
SorrenSchriver Christian Albert Friis, LensManden Peder
Anderßön Graa Fóýle, Anders Jacobßen Findstad, Hans Gregerß
Pettevigen, Niels Zachariaßen Appesnes, undertecknar alla skiftet,
även var och en med sitt sejl. Joen Larsen undertecknar men utan
sejl.
Skifteprotokoll HF1981 1706-30 p.39b

Är nämnd i Matrikkel for Landskyld år 1723.
Bor på gården Föile, Hoels Fierding.
Opsidder Peder Graa

DÖD. 1725-30 (enl boken Hol s.615)

DÖD? begr. 23/5 1728 i Moskenes sogn.
1728. Trinit. graf: Petter Andersen Evinstad
Buksnes PF451 1721-28 p.-Manntall 1701 HF172 Bind 18 p.95
Justitsprotokol NT683 Lofoten No.3 1706-15 p.127
Matrikkel 1723 film RN33 Nr.9 bind 175 folie 23
Är nämnd i boken Hol s.19, s.30, s.615
se även boken Lofotenhist 1978, s.157, där man inte tror att Peder
Andersen hade någon beröring med släkten Graa.


G m
KAREN ABEL N., f 1670. Bosatt i Fygle, Hol sogn.


Barn:
Kristence Pedersdatter Graae
Kristopher Pedersen Graae, f 1692, d 1764
Elisabeth Pedersdatter Graae, f 1700, d 1736
Mathias Abel Pedersen Graae, f 1700, d 1744

 
Peder Andersen Graae
 
87 Lensmann i Alstahaug. Eier av Belsvåg gård. Alexander Andersen Gyth
 
88 Lensmann i Alstahaug. Eier av Belsvåg gård. Alexander Hansen Gyth
 
89 Eier av Rynes gård i Vefsn og utlært skredder.
En av forfedrene til Sigrid Undset. 
Alexander Jacobsen Gyth
 
90 Prokurator. En tid konstituert sorenskriver på Helgeland. Eier av Hellesvik og Belsvåg gårder i Alstahaug. Anders Alexandersen Gyth
 
91 Studerte i København. Ble skatterevisor der. Han ble stamfar til den danske gren av Gythslekten. Fra ham stammer forfatterinnen Sigrid Undset. Hennes mor het Charlotte, født Gyth. Sigrid Undset besøkte som ung pike sin slekt i Alstahaug, og som flyktning under krigen i 1940 var hun innom Vega og fortalte da at hun visste om sine slektninger der.4 Anders Pedersen Gyth
 
92 Johan was almost 3 years old when he was baptised. He always told he could remember walking up to the baptismal font in the church. Johan Harry Andreas Hansen
 
93 Tekstene nedenfor tar utgangspunkt i Bjørn Markhus' slektshistorie, samt i Anetavle for Claus Nissen Riiber. Sistnevnte er funnet på et internettsøk på bakgrunn av opplysninger i Markhus' arbeid som ble sendt Carsten Berg 18. november 1997. Se også kildehenvisninger i Markhus' notater i teksten nedenfor, der jeg spesielt gjør oppmerksom på Roger de Robelin og Barney Youngs bøker.

Bjørn Markhus skriver: Ifølge skifteprotokoll for Trondhjem, Norske riksregistranter og "Skancke-ætten" av Roger de Robelin (1995) var Daniel Rasmussen skriver i Trondheim før han ble fogd i Jemtland. Der ble han avsatt i 1625/26, flyttet til Trondheim hvor han ble borgermester en tid. Han var gift med Maren Jensdtr. Skunck fra Hov i Häckås, datter av Jens Pedersson Skunck

Markhus fortsetter: Maren Jensdtr. var lenge en mystisk dame for meg. (det er flere mystiske damer blant våre aner, men det kan vi komme tilbake til). Den kilden jeg først brukte var nettopp lektor Hvedings bok fra 1944, men da jeg oppdaget at Maren Jensdtr. Bull, datter av Jens Andersen Bull, sogneprest til Støren, i 1607 ble gift med Hr. Erik Lauritssøn Blix, fikk 8 barn med ham og fremdeles levde i 1644, forsto jeg at Hveding måtte ha tatt feil. Roger de Robelin fastslår i sin bok «Skanke-ætten» at Daniel Rasmussen var gift med Maren Jensdtr. Skunck fra Hackås i Jemtland.

Å måtte gi slipp på den første Maren for så erstatte henne med Maren nummer to, skal du ikke være lei deg for. Hennes aner kan du med stor sikkerhet følge tilbake til 1300-tallet, og noen hevder også at Skunck-slekten er etterkommere av Eirik Blodøks, men det må man ta med et par klyper salt. Jeg har denne slektsrekken - den tilhører den useriøse delen av min database. Daniel Rasmussen beklaget seg over å ha blitt avsatt som fogd i Jemtland og fikk som plaster på såret skattefritak. Under sitt opphold i Jemtland kan det påvises at han hadde kontakt med SkunckÕene. Jens Pedersson Skunck var forøvrig lensmann i Hackås, så det er nok i embedets medfør at Daniel ble kjent med lensmannens datter.

Bjørn Markhus fortsetter i brev av 19. november 1997: Gullov Mogensdtr. gift første gang med Jens Pedersson Skunck og andre gang med Lauritz Mogensson, kyrkoherde i Rødøn, var datter av enten Mogens Joensson i Faxnelden gift med Elisabet Eriksdtr. Skunck eller av Mogens Jussesson, kapelan i Oviken. Dette er informasjoner i Roger de Robelins bok. Jeg valgte Mogens Joensson som hennes far, men jeg ser at andre har ført opp Mogens Jussesson. Den sistnevnte Mogens var sønn av Jusse i Svensåsen i Oviken og tilhørte en lavadels-ætt i Jemtland.

de Robelin hevder at faren til Lauritz Mogensson skal være hr. Olof J(o)ensson, kyrkoherde i Rødøn 1532-39 og sønn av JensKettilsson av Bjerme-ætten. Begrunnelsen er patronymikon og jordinnehav. Et moment til som forfatteren ikke har nevnt er at Olof, Mogens og Lauritz alle var kyrkoherer i Rødøn, og det var ikke uvanlig at sønn fulgte far i disse embetene, så denne slutningen er ikke usannsynlig.

Jens Karlsson, sønn av Karl Pedersson var gift med hustru Catharina (Wibjørnsdtr.). de Robelin skriver at hun var datter av Wibjørn, sønn av fogd i Jemtland Laurens Wibjørnsson, nevnt 1392 og NN Torstensdtr. som var datter av lagmannen på Toten og kongens ombudsmann i Herjedalen, Torsten Skeldulfsson og Magnhild Andersdtr.. I en bokanmeldelse for «Skanke-ætten» i Genealogen som utgies av Norsk Slektshistorisk Forening, kommenteres denne slektsrekken, men da kritikerens kunnskaper om Skanke-ætten er begrenset, blir det ikke tatt bastant avstand fra denne konklusjonen. de Robelin har imidlertid en liten kortslutning, for han skriver at Torsten Skeldulvsson tilhørte Finne-ætten på Voss. Det er neppe riktig. Det han ikke har fått med seg er at Magnhild Andresdtr. (Andersdtr.) var datter av Sira Andres Ogmundsson, kannik på Hamar (NST XXXI side 194, «Sira Andres Ogmundsson» av Otto Adolf Fosmo). Da må du ta for deg Norgeshistorien, for hans bestefar var Hr. Haakon Ogmundsson Bolt, ridder og riksråd nevnt 1309-1346. Om vi kan stole på disse informasjonene, vil antall generasjoner kunne flyttes temmelig langt. Vi må imidlertid regne med innvendinger mot også disse konklusjonene, de pleier gjerne å komme, men jeg holder meg til publiserte artikler sålenge de ikke er motsagt.

21. november 1997 legger Markhus til: Peder (Nilsson?) er den første sikkert registrerte person i Hackåslinjen. Denne linjen lever fortsatt på mannssiden og har utviklet flere slektslinjer i Norge, som meget tidlig tok slektsnavnet Skanke med varierende skrivemåter. Den gren som ennå i dag besitter setesgården Hov i Hackås har på 1800-tallet antatt slektsnavnet Hoflin. En annen gren som bosatte seg på Næcksta i Hackås har tatt slektsnavnet Skuncke. Peder/Peter levde omkring 1350. Det er ukjent hvem han var gift med. Ættens senere besittelse av jordeiendommer i Hackås taler for et slektsskap med Nils Halsteinsson (Skanke). Hans hustru Kristina Halvardsdatter eide i 1348 jord i Våle, Hackås som en Karl Joensson (Jørsson) i 1427 selger til Olof Fastesson taler eventuelt for et slektsskap. Historikeren Barney Young på Isle of Man antar at Peder Nilsson kan være en sønn av Nils Halsteinsson. (kFR. Young, G.V.C., Fra Skanke-slektens historie, Isle of Man 1985.)

Det er også en annen teori som går ut på at Peder skulle være identisk med vepneren Peder Alexandersson til Børøn, nevnt 1371 (DN XXI, 138,139), kong Håkon Magnussons håndgangne mann. Roger de Robelin antar at ingen av disse to teoriene er sannsynlige. Han heller mer i retning av slektsskapsforhold med adelsfamilier i Pommern og Mecklenburg. Jeg har valgt å stoppe opp med Peder Nilsson, sønn av Nils Halsteinsson, men holder andre muligheter åpne.

Her slutter Bjørn Markhus' kommentarer til Skanke-slekten. Det finnes også en Hallstein Torleivsson i hans notater:

Se forøvrig Karl Göran Erikssons kommentarer til Robert de Robelins teori om Maren Jensdatters opphav. Skulle Eriksson ha rett, faller holdbarheten i det nedenforstående, og datteren, Riborg Danielsdatter er i så fall ikke av Skanke-slekten. Dersom hun heller ikke er av Bull-slekt, slik Hveding hevder i "Nordlandsætta Hveding", er Riborg Danielsdatters slekt ukjent. Slik usikkerhet understreker at det teoretiske grunnlaget for genealogi ofte er tynt!
 
Torleif Haraldsson
 
94 Oluf var den første av Schønningætta som bosatte seg på Grøtøy (1690). Oluf Hartvigsen
 
95 Organist ved Trondheim Domkirke. Elias Hase
 
96 Organist i Trondheim Domkirke. I skiftet etter hustruen 24. jan. 1679 omtales et portrett av Jeremias Hase. Hans symfonikon verdsattes under samme skifte til 12 rdl.2,3
Skifte 18 feb. 1665, Trondhjem 
Jeremias Hase
 
97 Erich Hass kan være identisk med den Erich Jørgensen Trondheimsborger som det ble skiftet etter på Mo i Vefsn i 1743.
Erich Hass drev handelsstedet Furnes i Leirfjorden en periode.
Skifte 1743, Mo i Vefsn.
Skifte etter borger til Trondheim Erich Jørgensen. Arvinger er ektefelle Elisabeth Mogensdatter Bye og sønnen Mogens Jørgensen Hass, der er gift..
 
Erich Jørgensen Hass
 
98 Hadde overtatt Søvik gård etter Melchior Pettersen Falch.10
Jens Hass kom fra Kulstasjøen og tilhørte en utbredt borgerslekt. M. Jacobsen sier i "Alstahaug Kanikgjeld" at han hadde vært «hoffmand, skriverkarl først hos hr. Petter Dass og senere hos magister Anders Dass.» Anders Dass sendte Jens Hass i oppdrag til Vefsen for å utspionere vefsenpresten Ole Broch, som lå i prosesser med Anders Dass. Jens Hass hadde også bygdfaret.10 
Jens Jørgensen Hass
 
99 446 Jeremias Eriksen Hass. Født 1664 i Vefsn, Norge. Han var sogneprest på Frosta. Døde 1735 på Fornes, Stod, Norge.
forlovet seg 14 september 1690 i For prestegård i Stod. Giftet seg 11 november 1690 i Forkirken i Stod med:
447 Margrethe Pedersdatter Borch. Født 1663 i Stod, Norge. Døde 1746, på Fornes, Stod, Norge.  
Jeremias Eriksen Hass
 
100 ANNE HENDRICHSDATTER,
f 1630 i Værøy sogn, d 1691 i Værøy sogn. Hustru i Sørland, Værøy sogn.

Ana 3091 (11)
FÖD. ca 1630 (en gissning)

VIG.
Barn med Lucas Danielsen, alla i Sørland, Værøy sogn.
Daniel f. 1654
Thønnis f. 1659
Sara f. ca 1660
Anna f. ca 1665, d. efter 1748 Ytre Sand, Flakstad sogn.
Hans f. efter 1666

"Anno 1675 den ii Júnj er holden shiffte Epteren Sl Pige Nafnlig
Lisabet Hendrichsdatter som dóde hoes hindes Súoger Lúcaß
Danielsen Sórland i Veróens fiering, och for Lúcas haffúer hafft
den Sl Piges Arff under sin formÿnder, hos siden 1659: dene Sl:
Piges Arffúinger ehe dise, Nemblig, Anna, Sara, Maren, oh Rachell
Hendrichs dattere."
"Herfor uden Tillkommer den Sl Pige 2de voger fiches Eeÿe udj
Norland i Veróens Prestegield som hindes Arffúeligen er Till
falden Epter heendis Sl forældre, och nú till lige med offúen
bedte goeds shall delis till hindes arffúinger som Epter fólger,
Nemblig 4 Sóster laater, .."
"Anne Hendrichsdater som haffr: til Echte Lúcaß Danielsen bleff
udlagt.. 8rdr"
Item en halff vog fishes odelßgoes i den gaar Olle Pedersen paa
boer (Nordland, min anm.)"
Skifteprotokoll HF1981 1673-94 p.29b

Hustruns efternamn "Hendrichsdatter" omnämns indirekt, när mannen
Lucas Danielsen benämns svåger till Sara Hendrichsdatter, dels vid
skifte efter Mogens Hansen (som är Saras man), Sørland, Værøy,
19/6 1676 och vid Saras skifte året efter 19/6 1677.

DÖD. 1691 i Værøy sogn.

Skifteprotokoll HF1981 1673-94 p.284
Annes skifte är samtidigt som mannen. Läs därför texten där.Skifteprotokoll HF1981 1673-94 p.284


G 1654 i Værøy sogn m
LUCAS DANIELSEN, f 1618, d 1689 i Værøy sogn. Bosatt i Sørland, Værøy sogn.


Barn:
Daniel Lucasen, f 1654
Thønnis Lucasen, f 1659
Sara Lucasdatter, f 1660
Anna Lucasdatter, f 1665, d 1748
Hans Lucasen, f 1672

 
Anna Hendrichdatter
 

      «Prev 1 [2] 3 4 5 Next»

  

This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding, Copyright © 2001-2007, created by Darrin Lythgoe, Sandy, Utah. All rights reserved.