Search for Names
Last Name:
First Name:
   
Krystad Family Genealogy Pages

Lucas Danielsen
 1618 - 1691

HomeHome    SearchSearch    PrintPrint    Login - User: anonymousLogin    Add BookmarkAdd Bookmark

Personal Information    |    Notes    |    All

 • Birth  1618  Nordland, Vaeroey, Nordland, Norway Find all individuals with events at this location 
  Gender  Male 
  Died  1691  Soerland, Vaeroey, Nordland, Norway Find all individuals with events at this location 
  Person ID  I5935  Krystad Family
  Last Modified  26 Jun 2010 11:35:28 
   
  Family  Anna Hendrichdatter, b. 1630, Vaeroey, Nordland, Norway  
  Children 
   1. Daniel Lucasen, b. Abt 1654
   2. Thoenis Lucasen, b. Abt 1659
   3. Sara Lucasdatter, b. Abt 1660
   4. Anna Lucasdatter, b. Abt 1665, Soerland, Vaeroey, Nordland, Norway
   5. Hans Lucasen, b. Abt 1672
  Family ID  F2289  Group Sheet
   
 • Notes 
  • LUCAS DANIELSEN,
   f 1618, d 1689 i VŠr°y sogn. Bosatt i S°rland, VŠr°y sogn.

   Ana 3090 (11)
   FÍD. 1618 (enl mt1666)

   ─r inte nńmnd i Lensregneskaperna f÷r ňr 1650 i VŠr°y.
   ─r ev. nńmnd under rubriken
   "H˙smendtz Schatt" i Flachstad fierring, f÷r ňr 1650.
   L˙cha▀ Helle
   ┼r 1652 nńmns ingen Lucas i Lofoten och i Amtsregnskaperna.

   ─r nńmnd i Manntall f÷r Jordebok ňr 1661,
   bind 1 p.184
   VŠrěns fierring. (10 personer nńmns, 2 st antecknas)
   Sˇerland - xiij W xviij mk
   L˙cha▀ Daniel▀en - ij W - j dlr
   Mogns Han▀en - iij W - iŻ dlr

   bind 2 p.279
   WŠr°ens fiering.
   S÷erland - xiij W xiij mk
   Eier och b gger h˙er sitt
   Moenn▀ Hansen - iij w
   L˙ka▀ Daniel▀ - ij w
   Moen▀ Hansen eier och b gger
   Peder Jacobsen - Ż w
   Jacob Jensen - Ż w

   ─r nńmnd i manntallet f÷r ňr 1666.
   Bor pň Gaarde 3, Sˇerland schřlder 13 W, Werˇens sogn.
   Opsiddere L˙cas Danielsen 48 Aar br˙ger 2 W
   Sˇnner Daniel L˙cassˇen paa Sˇerland 12 Aar
   Sˇnner Thˇnnis L˙cassˇn Sˇerland 7 Aar

   ─r nńmnd i Jordebog .. 1667.
   Wer÷ns Prestegield, Wer÷e fiering.
   S÷rland 13 vogr 18 mk. 11 personer betalar skatt.
   Lucas ibm 2 vogr.
   F÷r hela gňrden antecknas f÷ljande:
   "Ingen SŠd, Kiˇer - 30, vngnˇed - 8, Sˇff˙er - 142.
   Tax: Ledingen - 4 vog j pd
   Ostetiede - j vog 18 mk
   Herligheden bestaar Mest som i Rˇst och haff˙er h˙er le lending
   sine Teger afle t, oh aldeles ingen schatt paa landet: Mens som
   befindis ingen Richtighed for dj 18 mk: e  heller nogen Tege som
   paa dem kand vere, er affeldt fraa Peder Ander▀: bete 18 mk:
   landsch ld. di fattige Alm˙e haff˙er 16 Mille epter tˇmmer och
   brende˙ed til deris fornˇdenhed."
   Bland ńgarna nńmns: "L˙cas e er oh br˙ger - 2 W."
   Pň Norland nńmns hustruns systrar
   (Ogifta) "Lisebet Hendrichsdater i fieringen E er oh b ger - 2W.
   (Ogifta) "Rachel Henrichsdatter - j vog.
   (Maren g.m.) "Fredrich La˙ridtzen E er oh b ger - j W.
   (Sara g.m.) "Mogens Han▀en E er oh b ger j W"

   ─r nńmnd i Amtsregnskap f÷r WŠr÷ens fiering ňr 1670. Film NR.673.
   S÷erland - 13 W
   L˙ca▀ Danielsen - ij W - 1Ż ort

   ─r nńmnd som "boens form˙e blef fremwist af Enchens svˇger L˙cas
   Danielsen", vid skifte efter Mogens Hansen, Sˇrland, Wer÷en, 19/6
   1676. ─nkan heter Sara Hendrichsdatter. Lucas Danielsen utses ńven
   som f÷rmyndare f÷r de 4 omyndiga barnen.

   ─r nńmnd som svňger "Lucas Danielsen", liksom "Frederich
   La˙ridzen", vid skifte efter Sara Hendrichsdatter, Sˇrland, 19/6
   1677.

   ─r nńmnd i Amtsregnskap f÷r 1688. Film NR.676.
   Ledings Mandtall 1688 f÷r Ver÷ens fiering.
   Hans Ollsˇn Sˇrland lensmand
   L˙cas Sˇrland Ż vog
   Daniel ibm Ż vog
   + j pd skatt pň f÷ljande: Freders, Peder Pedersˇn, Christen
   Erichsˇn, Anders Po˙elsˇn, Niels Hansˇn, Joen Ollsˇn, Peder
   Andersˇn, Kn˙d Ollsˇn, Olle Ollsˇn.

   Skattemandtall f÷r 1688 WŠr°e fiering:
   S÷erland= 13 Woger
   L˙cas Danilesen eier og br˙ger 2 Woger.
   Lucas ibm: - 2 Woger - 1 rdr 3 ort
   Daniel ibm: - 2 Woger - 1 Rdr 3 ort-
   Noerland= 16 Woger
   L˙cas Sˇrland břger j Wog

   ─r nńmnd i Amtsregnskap f÷r ňr 1689, frňn filmen mńrkt NR.677.
   "Leilendings Skatte Mandtall Off˙er Lofodens fo˙gderie Anno 1689.
   WŠr÷e fiering
   Sl: L˙casis Enche - 2 Woger - 1 Rdr 1 ort
   Sl: L˙casis Enche eier och br˙ger 2 Woger"

   DÍD. 1689 i VŠr°y sogn. (skifte 16/6 1691)

   Skifteprotokoll HF1981 1673-94 p.284
   "A░ 1691 dend 16 Junj Er vdj Herrens Na˙fn, holt arf˙e skifte og
   deeling paa Sˇrland vdj Werˇens fiering, effter afgangene L˙ckas
   Danielsen og hans qvinde Anne Hendrichsdaatter, Imelden deris
   effterlatte Bˇrn Daniell L˙ckasen, Tˇnnis L˙ckasen, Hans L˙chasen,
   Sara L˙ckasdaatt: som har til Egte Mogens Hammer ˙dj Rˇst, og Anne
   L˙chasdaatter som har til Egte Johannes Ediesen Ţtersande i
   Lofogden. Ofverwerende Ko: majts: foget Joch˙m Bredahl og
   Sˇrenshrifre Andreas Mogensˇn, sambt Th˙ende worderingsmend Hans
   Ollsˇn og Peder Pedersen Sˇrland, og da er bef˙ndes til den
   Bortshyldige Gieldz Afbetaling, og arf˙ingerne til deeling,
   effterskr: midler, Neml:
   Sˇlf
   1 liten Sˇlfkande we : 24╝ lod a 3q 12rd -ort 12sh
   1 slet Sˇlfbeger we : 9╝ lod 4 3 12
   1 dto kantig we : 6ż lod 3 2 4
   1 liden berndesringsshaal we : 1╝ lod 3 12
   Tin
   3 gl: fade - 6 tallerckener, 1 Smˇrkande
   og Ż kande wog 1 pd 6q: a 10s 3 - 12
   Kaaber, 4 poster. Jernfang, 4 poster. Sengekleder, 11 poster.
   Lindkleder, 6 poster. TrŠfang, 4 poster. Siˇe Reedshab, 11 poster.
   Hˇst og Wintera˙fling, 2 poster.
   BergensGoeds, 1 t R˙gmeel 2 rd 3ort.
   Q˙eg. 5 melkekiˇr a 3rd - 15 rd, 1 marckeqwie 2 rd, Żq qwie 1rd,
   27 woxsen Smalle a 3q - 13rd 3ort, 4 toep˙nds Creaturer 1 rd 2ort,
   1 hor▀ 1rd 3ort.
   Jordegoeds
   2 woger wdj Sˇrlandene, aebygt goedz a 26rd - 52 rd
   1 wog wdj Norland, item Elling og Kn˙d paaboe - 24 rd.
   Sa boens Middel og form˙fwe - 190 Rd 12sh
   Derimod Bˇrnegoeds her inde i Boet.
   Anne Mogensdaatter rester paa hendis mˇderne Arf effter skiffte
   bref d 19 Junj A 77 - 1 Rd 3ort
   Noch tilkommer hende fosterlˇn som arf˙ingerne bewilget - 3 Rd
   De trende Brˇder Pretenderer lige mod S÷strene, deris hiemegaf˙e
   og Brřll˙psgier h˙er 12 rd, h˙oraf deris restersen fˇlger
   Daniel L˙ckasen 10 rd, Th÷nnis L˙ckasen 10 rd, Hans L˙ckasen 10 rd
   Der for˙den er Efftershrefne Bortsh ldig Gield...
   Sa Bˇrnegoedz, hiemgifft og Bortsh ldig geld 40 Rd 3 ort
   Naar det fradregis blif˙er igien Bˇrnene till deeling - 149rd 3ort
   12sh. Kommer saa paa en Broderlod 37 Rd 2ort 7sh, Paa en Sˇsterlod
   18 Rd 4ort 3sh."
   Sedan upprńknas vad var och en fňr av bohaget. Bl.a. var och en av
   de tre br÷derna fňr 2 pund i "Jordegoedset paa Sˇrland".
   Sara och Anne fňr var och en "Ż wogs Jordegoedz wdj Nordland".   Manntall 1661 NR194 vol 30 bind 1 p.184, bind 2 p.279
   Manntall 1666 HF182 bind 36 p.7
   Amtsregnskap film NR.673 f÷r ňr 1670, NR.676 1688, NR.677 ňr 1689
   Skifteprotokoll HF1981 1673-94 p.284-286


   G 1654 i VŠr°y sogn m
   ANNE HENDRICHSDATTER, f 1630 i VŠr°y sogn, d 1691 i VŠr°y sogn. Hustru i S°rland, VŠr°y sogn.


   Barn:
   Daniel Lucasen, f 1654
   Th°nnis Lucasen, f 1659
   Sara Lucasdatter, f 1660
   Anna Lucasdatter, f 1665, d 1748
   Hans Lucasen, f 1672

   

  

This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding, Copyright © 2001-2007, created by Darrin Lythgoe, Sandy, Utah. All rights reserved.